Agregáty pro portálové obráběcí centrum PBA-3

 

Pětiosý agregát s měničem nástrojů 55 kW

Vodou chlazený hlavní agregát PBA s vřetenovým pohonem má výkon 55 kW a plynulý rozsah otáček od 0 do 13 000 ot./min.  
Pomocí upevnění nástroje HSK-80-E lze vyměňovat list pily, vrták, stopkovou frézu, kotoučovou frézu a také rybinovou frézu, válcovou frézu atd. Správa a výběr nástrojů probíhá ve výrobním programu CAMBIUM od společnosti Hundegger.
V závislosti na požadavku na obráběný konstrukční díl je příslušný nástroj automaticky vyjmut ze zásobníku pro výměnu nástrojů. Zásobník nástrojů s až 30 nástroji spolupojíždí na portálu, čímž se minimalizuje čas potřebný k výměně nástroje.
Do parametrů frézovacích nebo vrtacích nástrojů se vedle druhu, průměru, délky a místa v zásobníku ukládají také optimální otáčky a při použití daného nástroje jsou automaticky vyvolány.
Touto flexibilitou se pětiosý agregát PBA optimálně hodí k nejrůznějším oblastem použití a účelům obrábění. Všechna obrábění jsou prováděna na 5 stranách upnutého konstrukčního dílu.  
Volitelně lze na pětiosý agregát PBA instalovat i úhlovou hlavu. Takto je možné obrábět i spodní stranu dílu až do obráběcí hloubky 300 mm.

Pětiosý agregát s měničem nástrojů 22 kW

Pětiosý agregát namontovaný na samostatném suportu má hnací výkon max. 38 kW a otáčky max. 8000 ot./min.
Agregát je automaticky polohován v úhlu 0 až 360 stupňů a ve sklonu 0 až 90 stupňů.
Pomocí upevnění nástroje HSK-80-E lze vyměňovat list pily, vrták, stopkovou frézu, kotoučovou frézu a také rybinovou frézu, válcovou frézu atd. Správa a výběr nástrojů probíhá ve výrobním programu CAMBIUM od společnosti Hundegger.
V závislosti na požadavku na obráběný konstrukční díl je příslušný nástroj automaticky vyjmut ze zásobníku pro výměnu nástrojů. Zásobník nástrojů s až 30 nástroji spolupojíždí na portálu, čímž se minimalizuje čas potřebný k výměně nástroje.
Do parametrů frézovacích nebo vrtacích nástrojů se vedle druhu, průměru, délky a místa v zásobníku ukládají také optimální otáčky a při použití daného nástroje jsou automaticky vyvolány.
Touto flexibilitou se pětiosý agregát PBA optimálně hodí k nejrůznějším oblastem použití a účelům obrábění. Všechna obrábění jsou prováděna na 5 stranách upnutého konstrukčního dílu.  
Volitelně lze na pětiosý agregát PBA instalovat i úhlovou hlavu. Takto je možné obrábět i spodní stranu dílu až do obráběcí hloubky 300 mm.

Pětiosý pilový agregát

Pětiosý pilový agregát namontovaný na samostatném suportu disponuje hnacím výkonem max. 22 kW a otáčkami max. 6000 ot./min.

Agregát je automaticky polohován v úhlu 0 až 360 stupňů a ve sklonu 0 až 90 stupňů. Tak lze provádět prakticky skoro všechny druhy podélných, příčných a námětkových řezů.
Při úhlu sklonu 0 stupňů lze s pilovým listem 1.100 mm dosáhnout hloubky řezu až 400 mm.
Zatímco je díl zpracováván prvním agregátem, na druhém agregátu se mezitím vymění nástroj za další. Prostoje se tak snižují na minimum.

Řetězová pila

Řetězová pila, kterou lze pomocí upevnění HSK 80E nasadit na pětiosý agregát, má maximální hloubku drážky 500 mm a šířku drážky 12 mm při použití řetězu z rychlořezné oceli (HSS). Alternativně lze také nasadit řetěz s řeznými destičkami z tvrzeného kovu s šířkou drážky 14 mm. Díky speciální geometrii lišty pily lze zhotovovat rohy přesně (bez poloměrů), např. pro okna nebo výřezy dveří!

Vertikální frézovací agregáty

Motory, kterými jsou poháněny vertikální frézovací agregáty, dosahují výkonu od 5,5 kW do 22 kW. Agregáty lze vystrojit různými stopkovými, tvarovými, ozubovacími nebo kotoučovými frézami (max. ø 310 mm, max. délka 350 mm). Tímto způsobem lze frézovat libovolné otvory a kontury i všechny druhy profilů, klínových ozubů, drážek, polodrážek atd. S regulací otáček motorů (až 6000 ot./min) můžete navíc pro každý nástroj nastavit optimální rychlost řezu.
Volitelně je zde možnost plovoucí frézy.

 

Vertikální vrtačka

S výkonem 3,0 kW lze vertikálními vrtačkami (3,0 kW) provrtat konstrukční díly silné až 480 mm. Díky počítačem řízenému pracovnímu zdvihu můžete vrtat také všechny druhy slepých otvorů, zahloubení nebo provádět frézování pro prstencové spony. Vrtací agregáty jsou vybaveny rychloupínacím sklíčidlem a vedením vrtáku s revolverovou hlavou a otáčky jsou průběžně nastavitelné od 750 ot./min. do max. 3000 ot./min.

 

 

 

 

Horizontální hloubková vrtačka, otočná v úhlu 360°

Hloubková vrtačka, která je umístěná na straně obsluhy, slouží k vrtání horizontálních otvorů na všech stranách konstrukčního dílu. Může být osazena speciálními hloubkovými vrtáky od průměru 25 do průměru 50 mm. Maximální hloubka vrtání činí 1250 mm.
Posuv je elektromotorický a lze jej přizpůsobit podle příslušného průměru vrtáku. Otáčky jsou průběžně nastavitelné do 3000 ot./min.

Lineární laser

Liniový laser promítá na konstrukční díl červený nitkový kříž, který je kamerou přenášen na obrazovku na pracovišti. Obsluha probíhá na pracovišti prostřednictvím dodaného softwaru.

 

 

 

Optoelektrický agregát na přesné určení polohy obrobku

Metoda laserových světelných řezů umožňuje přesně určit polohu libovolně ukládaných konstrukčních dílů.

Režim 1: Zaměření hrubé desky
Ještě neoříznutá hrubá deska, jakmile leží v předem definované poloze 0, je pomocí senzorů automaticky připravena k zasunutí. Vedle dostatečně přesného určení polohy x a y lze nezávisle na případných přesazích / zbytcích po lepení do zpracování zahrnout také průběh lepené spáry. Řezy probíhající šikmo k lepené spáře jsou proto již minulostí.

Režim 2: Nové zaměření částečně opracované desky
Částečně opracovaná deska, jakmile byla uvedena do předem definované polohy 0, je pomocí senzorů automaticky připravena k zasunutí a znovu zaměřena ve směru x a y.

Zdvihací zařízení

Čtyřosým zdvihacím zařízením (osa x, Y, z a osa otáčení) jsou odstraňované výřezy uchopeny v jejich těžišti, vyzdviženy a odloženy na válečkový dopravník pojíždějící spolu s portálem. Podle velikosti a polohy lze zbývající kus volitelně otočit o 90 stupňů.
Odložené konstrukční díly jsou deska za deskou dle volby buďto odváděny na následném válečkovém dopravníku pro zbytkové dřevo nebo jsou v opačném směru odkládány na pás odvádějící odpad k likvidaci.

Centrální mazání

Centrální mazání zásobuje všechny mazací body potřebným množstvím tuku a snižuje tak náklady na údržbu na minimum.
Když je stroj vybaven centrálním mazáním, nachází se na daném agregátu nebo na portálu po jednom zásobníku s tekutým tukem, případně je jich více.