CAMBIUM

Kompletní software již v rozsahu dodávky stroje
I ta nejlepší mechanika funguje jen tak dobře, jako příslušný software.
Z tohoto důvodu je u společnosti Hundegger největší význam přikládán vývojovému oddělení softwaru, které je součástí společnosti.
Výsledkem jsou řešení perfektně přizpůsobená požadavkům zákazníků, která jsou navíc nadále vyvíjena a udržována. Aby naši zákazníci měli tuto výhodu i po zakoupení, jsou pro nás pravidelné aktualizace softwaru samozřejmostí.
Výrobní program CAMBIUM od společnosti Hundegger se vyznačuje jednoduchým zadáváním vhodným pro dřevěné konstrukce a uživatelsky přívětivým ovládáním.

Perfektní přizpůsobení

Na přání lze software CAMBIUM také rychle a flexibilně přizpůsobit specifickým potřebám různých uživatelů, jako jsou přípraváři, obsluha stroje apod.

Pro optimální přizpůsobení stroje požadované kvalitě výroby zákazníka, nabízí software CAMBIUM různé strategie obrábění.
Jestliže má uživatel zvláštní požadavky, může tyto strategie dokonce volně konfigurovat libovolným výběrem pracovního postupu, nástroje, rychlosti, otáček atd.

Je nabízena také otevřená architektura pro snadnou integraci strojů od společnosti Hundegger do firemních sítí, rozsáhlá evidence provozních dat a vyspělé možnosti dálkové diagnostiky a dálkové údržby.

 

Jazyk
Software CAMBIUM je samozřejmě konfigurován a expedován v jazyku dané země.

Přenos dat
Automatický přenos všech potřebných dat z obráběcích programů a programů pro dřevěné konstrukce bez manuální následné úpravy a dalších nároků na programování.

Přímé zadávání
Konstrukční díly lze v softwaru CAMBIUM také přímo navrhovat. Přehledné 3D zobrazení podporuje uživatele a usnadňuje zadávání.

 
Skupina obrábění
Vlastní makra obrábění jako schéma rozložení vrtaných otvorů, komplexní profily atd. mohou být definovány a uloženy samostatně.


Integrovaná online nápověda
Ke každé funkci jsou dostupné uživatelsky optimalizované nápovědy (hlášení – popis – řešení).

Automatická optimalizace
Pro optimální využití dřeva nabízí software CAMBIUM optimalizaci tyčového materiálu a volitelně také optimalizaci ploch.

Zobrazení seznamu
Software CAMBIUM stiskem tlačítka vygeneruje všechny potřebné seznamy pro stavební záměr (kusovníky, seznamy pil, seznamy přídavků na obrábění atd).

 

Hundegger Software Cambium

  • Uživatelsky přívětivý
  • Včetně přenosu dat z obráběcích programů a programů pro dřevěné konstrukce
  • Evidence provozních dat
  • Správa dřeva v zásobě