Pick & Feed und Pick & Place

Hundegger Beschickungs-, Entnahme- und Sortiersysteme

Dieses Vollautomatische Transportsystem dient zur Beschickung und Entnahme von Hundegger Abbundmaschinen, Zuschnittautomaten und Bearbeitungszentren.

 

Pick & Feed

Die vollautomatische Beschickungsanlage entstapelt Holzpakete und transportiert die Hölzer lagenweise zum Aufgabequerförderer.

 

Pick & Place

Mit Hilfe der Sortieranlage erfolgt die automatische Entnahme der abgebundenen Bauteile und die automatische Paketierung (Nesting).

 

 

 

Zařízení Pick & Place slouží k automatickému odběru hotových stavebních dílců  od obráběcího centra nebo přiřezávacího stroje firmy Hundegger  a k automatickému balíkování (Nesting) s optimalizací odkládání.
Obrobené stavební dílce jsou pneumaticky ovládaným drapákem na odkládacím místě obráběcího centra nebo přiřezávacího stroje od firmy Hundegger uchopeny a plně automaticky stohovány ve skladišti do tříděných balíků  dřev. Stohování probíhá po vrstvách nebo po balících se stejným prů řezem na jeden z 12 odkládacích vozíků . Tyto stojí na pevně definovaných bodech uvnitř portálu a jsou spravovány programem počítače obráběcího centra nebo přiřezávacího stroje.

 

Video Pick & Feed / Pick & Place

Animation Pick & Feed / Pick & Place

 
  • [Translate to Tschechisch:] Entstapeln
  • Vereinzeln
  • Transportieren
  • Paketieren