Innovationen für den Holzbau

Dataskydd

 

Vi som ansvarar för denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med dataskyddslagstiftningen och denna integritetspolicy.

I de allra flesta fall går det att använda vår webbplats utan att uppge sina personuppgifter. I de fall personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) samlas in sker detta i så hög utsträckning som möjligt på frivillig basis. Dessa data vidarebefordras aldrig till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi vill understryka att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) alltid kan innebära en säkerhetsrisk. Det är omöjligt att skydda dina uppgifter helt och hållet mot obehörig åtkomst av tredje part.

 

Cookies

 

Webbplatsen använder sig av så kallade cookies. Cookies  skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas i din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessions-cookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies finns kvar i enhetens minne tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen.

Du kan ställa in webbläsaren så att du får information om vilka cookies som sparas på din dator, tillåta cookies endast i vissa fall, blockera alla cookies eller endast cookies från tredje part. Du kan också välja automatisk borttagning av cookies när du stänger av webbläsaren. Om cookies inaktiveras kan det innebära att funktionaliteten hos den här webbplatsen begränsas.

 

Serverloggfiler

 

Den som ansvarar för webbplatsen samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare automatiskt överför till oss. Informationen består av:

·  Webbläsarens namn och version

·  Operativsystem som används

·  Hänvisningsadress

·  Datorns värdnamn

·  Tidpunkt för serverbegäran


Dessa uppgifter kan inte knytas till enskilda personer. Dessa data samkörs inte med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att granska dessa data i efterhand om vi erhåller konkreta bevis på att en olaglig användning har skett.

 

Kontaktformulär

 

Om du skickar en förfrågan till oss via ett kontaktformulär kommer de uppgifter du anger i formuläret, t.ex dina  kontaktuppgifter, att sparas av oss för att vi ska kunna behandla förfrågan och besvara eventuella följdfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras utan ditt medgivande.

 

Sekretesspolicy för användning av Piwik

 

Denna webbplats använder webbanalystjänsten Piwik. Piwik använder så kallade cookies. Detta är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. För detta ändamål kommer den information som genereras av en sådan cookie genom din användning av denna webbplats att sparas på vår server. IP-adressen avidentifieras innan den sparas.

Den information som sparas i en sådan cookie genom din användning av denna webbplats kommer inte att lämnas ut till tredje part. Du kan neka användningen av cookies genom att en inställning i din webbläsare. Vi vill dock betona att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Om du inte accepterar lagring och användning av data kan du inaktivera lagring och användning här. I så fall sparas en så kallad opt-out.cookie i din webbläsare som förhindrar att Piwik lagrar användardata i din webbläsare. Om du raderar dina cookies innebär detta att även denna opt-out-cookie raderas. I så fall måste du aktivera den igen genom att besöka vår webbplats på nytt.

Behandling av personuppgifter (kund- och avtalsdata)

 

Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i den mån de är nödvändiga för upprättelse, innehållsmässig strukturering eller förändring av avtalsförhållandet (inventeringsdata). Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter som rör användningen av vår webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som krävs för att användaren ska kunna använda tjänsten.

Dataöverföring vid avtalets ingående för nätbutiker, handlare och varuförsändelse

 

Vi vidarebefordrar personuppgifter till tredje part endast om detta är nödvändigt för att fullgöra avtalet, t.ex. till det företag som fått i uppdrag att leverera varor eller det kreditinstitut som ansvarar för betalningshanteringen. Ytterligare vidarebefordran av personuppgifter sker endast om du uttryckligen har samtyckt till detta. Vi vidarebefordrar aldrig personuppgifter till tredje part i reklamsyfte utan ditt uttryckliga medgivande.

Information, radering och blockering

 

Du har alltid rätt att få information om dina personuppgifter som vi har lagrat, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen. På din begäran kan vi också rätta till felaktiga uppgifter samt blockera eller radera personuppgifterna. För detta ändamål, eller om du har andra frågor som rör personuppgifter, kan du kontakta oss när som helst på den adress som anges.

Förbud mot e-postreklam

 

Vi motsätter oss all användning av de kontaktuppgifter som publicerats på webbplatsen för att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. De ansvariga för denna webbplats förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder om någon skickar oönskad reklam i form av exempelvis skräppost.