Kundvänlig service för din maskin

Som Hundegger maskinkund står vår serviceavdelning gärna till tjänst för alla frågor som rör användningen av maskinen:

 • montering och driftsättning
 • utbildning och workshops
 • igångsättning och optimering av produktionen
 • inspektion och underhåll
 • reparation
 • jourärenden (hotline) och fjärrunderhåll
 • ombyggnad och tillbyggnad
 • reservdelar
 • försäljning av verktyg
 • programvaruuppdateringar och utvidgningar
 • AV-understöd med mera.

 
 

Vi är stolta över vår serviceavdelning,

som står till kundernas förfogande nästan dygnet runt.

Telefon: +49 (0) 8332 923380

Fax: +49 (0) 8332 923388

servicehundegger.de

Det är vi som utgör serviceteamet:

 • Vi har kompetens att besvara alla dina frågor
 • Vi står till ditt förfogande nästan dygnet runt
 • Vi är språkkunniga
 • Vi anstränger oss för att lösa problem snabbt och på bästa sätt
 • Vi bistår dig med råd och dåd