Speed-Panel-maskinen SPM-2

SPM-2 är en helautomatisk anläggning som används för konfektionering av alla skivmaterial som används inom byggsektorn. Skivformade byggkomponenter i storlek från 600 x 600 mm till 3200 x 1300 eller 6000 x 2600 mm och med en tjocklek på 5-12 mm sågas, fräses, borras och markeras datorstyrt.

SPM kommer till användning bl.a. vid bearbetning av brädslagning för träramskonstruktioner, OSB-skivor för träbyggnation, tak- och väggskivor för montering inomhus, liksom för konfektionering av skivor för specialformsättning och fasadkonstruktion samt vid tillverkning av träemballage.

I följande beskrivning ingår ytterligare detaljer beträffande användningen av SPM-2, som till exempel informationer gällande bearbetningsbara material, nödvändiga aggregat och deras bearbetningsmöjligheter.

 

SPM-2 förmår bearbeta bl.a. följande skivmaterial:

 • skivor av massivt trä
 • spånskivor, OSB-skivor och fiberskivor
 • gipskartongskivor
 • Fermacell gipsfiberskivor
 • fibercementskivor
 • eternitskivor
 • HPL-skivor
 • isoleringsskivor av hårdskum
 • isoleringsskivor av mjukt träfiber.

 

För bearbetningen av nämnda material står följande aggregat till förfogan:

 • 3-axliga fräsaggregat (upp till 4 stycken)
  plus
 • 4-axlig cirkelsåg (vridbar 180°)
  eller
 • 5-axligt cirkelsåg (lutningsbart 51° på Z-akseln)
 • Bläckstråle-markeringsanordning

 

De olika aggregaten kan utföra följande bearbetningar:

 • Sågsnitt i alla vinklar
 • Fräsning av alla konturer, former och skrift
 • Fräsningar med 5-axligt aggregat
 • Borrningar med önskad diameter
 • Försänkningar med önskad diameter
 • Kantbearbetningar som t.ex. fasning, not och spont, kantbearbetningar för torrbyggnation med fermacell- eller gipskartongskivor etc.
 • Bläckstrålemarkering med numrering, streckkoder, kundlogotyper etc.

Spånuppsugningen sker alltid direkt intill bearbetningen. Spånsugen stängs automatiskt vid de aggregat som inte används. Skivorna kan matas in i maskinen för hand eller med hjälp av vakuumsugar. Med vårt helautomatiska uppläggningssystem kan skivorna bearbetas direkt ur stapeln utan ytterligare mänsklig hantering.


Hur en skiva ska sågas till och bearbetas kan antingen anges av användaren själv, direkt i maskindatorn, eller också hämtar maskinen fullständiga data från olika ritningsprogram (fungerar med alla vanliga program). Den så kallade nestingoptimeringsmodulen som ingår i maskinprogrammet optimerar alla komponenter i syfte att minimera spillet och optimera bearbetningskvalitet och hastighet - allt inom loppet av några få sekunder. Alla uppdateringar av programvaran är som vanligt kostnadsfria.

 • Sågsnitt i alla vinklar
 • Fingerfräsning av alla slags konturer, cirklar, kurvor o.s.v.
 • Borrhål med valfri diameter
 • Försänkningar med valfri diameter
 • Kantbearbetning som avfasning, profilkantning av Fermacell-skivor o.s.v.
 • Textmärkning med ink jet (numrering, streckkoder, kundlogotyper m.m.)
 

SPM-2 broschyr

Engelska


     

 • Sågsnitt i alla vinklar
 • Fingerfräsning av alla slags konturer, cirklar, kurvor
 • Borrhål med valfri diameter
 • Försänkningar med valfri diameter
 • Kantbearbetning som avfasning, profilkantning av Fermacell-skivor o.s.v.
 • Textmärkning med ink jet (numrering, streckkoder, kundlogotyper)