Bearbetningsexempel för prefabriceringsmaskiner

Prefabricering i snickerier

Med en basmaskin, utrustad med såg, universalfräs och borraggregat, går det att tillverka de flesta komponenter som behövs vid prefabricering i snickerier. Det går dock att utrusta maskinen med valfria aggregat, och vid behov kan den alltid byggas ut. 

Fackverkskonstruktion

Vid konstruktion av fackverk kan alla bearbetningar utföras på ett effektivt sätt. Med speciella aggregat kan genomloppstiden per komponent starkt förkortas.

Träregelkonstruktion

Alla snitt och fräsningar som behövs inom byggnation med reglar, till exempel laxstjärtsfräsningar för att underlätta monteringen av elementen, utförs snabbt och helt automatiskt.

Konstruktion av timmerhus

Timmerknutar kan tillverkas i de mest varierande utföranden med hjälp av standardmaskinen.

Med särskild tanke på timmerhusbyggnation har vi utvecklat en mängd aggregat som bidrar till att förkorta genomloppstiderna eller kan tillverka speciella knutar, som till exempel "laxknutar" eller "klingschrot-knutar" (en vidareutveckling av laxknuten).

Prefabricering av limträbalkar

 

Med en bearbetningsbredd på 1 250 mm är prefabriceringsmaskinen K2i-1250 perfekt lämpad för att uppfylla de krav som prefabriceringen av limträbalkar ställer.