Aggregat

Underbords-svängkapsåg

Med underbords-svängkapsågen  går det att göra alla typer av sågsnitt – till exempel sticksnitt, snitt med dubbel vinkel, avsmalnande snitt och geringssnitt – med vilken vinkel, lutning och längd som helst, helt automatiskt och med millimeterprecision.

Urtagningar, gradningar och notar kan göras med önskad längd. Tvärgående notar kan bearbetas i alla bredder och i vilken vinkel som helst.

 
 

4-axlig universalfräs

Universalfräsen kan samtidigt bestyckas med tre olika verktyg:

för fräsning av tappar och tapphål, urfräsningar, profiler, utskärningar, laxstjärtsfogar och så vidare står en valsfräs, en fingerfräs och en laxstjärtsfräs till ditt förfogande.

  

 
 

5-axlig universalfräs

För att ytterligare öka flexibiliteten hos prefabriceringsmaskinen K2i har vi tagit fram ett 5-axligt fräsaggregat som - tack vare en ytterligare en lutningsaxel - möjliggör stigande urfräsningar och sneda borrhål. Avfasningar och längsgående urtagningar kan göras utan restbitar.

 

Fördelarna med den 5-axliga fräsen märks särskilt tydligt vid tillverkning av koniska laxstjärtfogar, som på sistone blivit allt vanligare. Ska man kunna tillverka sådana komplicerade träfogar, som koniska laxstjärtsfogar på en skiftsparre, på ett ekonomiskt sätt måste man använda sig av den nya 5-axliga fräsen.

 

Laxstjärtfogar kan tillverkas med vilken vinkel och vilken lutning som helst.

 
 

6-axligt robotaggregat

En nyhet är det 6-axliga bearbetningsaggregatet med fem frihetsgrader och en automatisk verktygsväxlare med 16 verktygsplatser. Positioneringsvagnarna utgör den sjätte axeln (X-axeln). Så kan komponenten bearbetas utan begränsningar på samtliga sex sidor i en enda körning. Det behövs alltså bara en enda körning (utan vändning) för att en komponent ska bli komplett bearbetad på alla sex sidor.

 
 

Kombisupport för verktyg som arbetar i horisontell riktning 

På supportet kan man montera tre aggregat samt en skrivare och en Ink Jet.

Varje aggregat kan efter behov utrustas med borr-, slits- eller fräsverktyg.

Tack vare det datorstyrda arbetsslaget går det också att göra vilka typer av bottenhål, försänkningar och ringpluggsfräsningar som helst.

 

Borraggregat

Borren förs i en revolverborrhylsa precis intill komponenten. Detta borraggregat används särskilt för att borra sparrspikhål. För större borrdiametrar rekommenderas den förstärkta varianten med hydropneumatisk matning.

Svängbart borraggregat

Maximal vinkel 45°

Maximal borrlängd 650 mm vid 650 mm-varianten

Maximal borrlängd 830 mm vid 830 mm-varianten

 

System för bläckmarkering

Med systemet för bläckmarkering märks komponenterna automatiskt med de uppgifter som lagts in i EKP-programmet.

 

Markeringsstift

Med hjälp av markeringsstiftet kan komponenten förses med sneda ritsmarkeringar eller text på anslagssidan. 

Standardslitsapparat

På det här aggregatet går det att montera slitskedjor av olika storlekar.

Bearbetningen kan ske på fyra av komponentens sidor. Det går också att göra dolda slitsar. .

Styrd slitsapparat

Vid genomgående slitsning fixeras svärdet automatiskt på manöversidan och virket matas kontinuerligt in i längdriktningen, vilket minimerar bearbetningstiden.

Det är fortsättningsvis möjligt att göra dolda slitsar och spår.

 
 

Kombisupport för verktyg som arbetar i vertikal riktning

Det går att montera upp till fem aggregat på den vertikala kombisupporten. Varje aggregat kan i sin tur förses med borr-, slits eller fräsverktyg efter behov. Tack vare det datorstyrda arbetsslaget går det också att göra vilka typer av bottenhål, försänkningar och ringpluggsfräsningar som helst. Med hjälp av fingerfräsen går det dessutom att bearbeta alla typer av profiler fritt definierbart (fri fingerfräs).

 

Borraggregat

Borrarna förs direkt under komponenten i revolverborrhylsor.

För större borrdiametrar rekommenderas den förstärkta varianten med hydropneumatisk matning.

Fingerfräs

Fräsen arbetar underifrån. Utrustad med en finger- och borrspårfräs kan den utföra alla typer av fingerfräsningar, till exempel tapphål, borrhål, försänkningar, ringpluggar och profiler.

 

 
 

Dübelelemente fertigen und bearbeiten

Mit diesem Zusatzaggregat wird die K2i auch noch zu einer vollwertigen Brettstapelmaschine.

Die für die jeweilige Elemetbreite benötigten Lamellen werden einzeln auf den Quertransport aufgelegt , automatisch paketiert und der Bohr- und Dübelstation zugeführt.
Dort werden die im Steuerungsprogramm hinterlegten Bohrungen ausgeführt und  die  im Magazin vorgehaltenen Holzdübel hydraulisch eingepresst.
Das Lamellenpaket wird während des gesamten Vorgangs mit speziellen Niederhaltern zusätzlich fixiert.

Die fertig gedübelten Elemente bis zu einer Breite von 600 mm können nun entweder zuerst gehobelt oder auch gleich auf der K2i fertig bearbeitet werden. 

 

Video Dübelstation >>> 

 
 

Vertikal revolverfräs

Den vertikala revolverfräsen har fyra verktygsupptagare. Byggkomponenterna kan bearbetas både på kortsidorna och på sida 1 och 3.

Synkron bearbetning är möjligt tillsammans med den vertikala fingerfräsen.

 
 

Längs- och tvärnotfräs

Med hjälp av den svängbara längs- och tvärnotfräsen (0–180°) går det att göra brädfodringsnotar och längsgående notar i alla tänkbara vinklar, effektivt och helt automatiskt.

 
 

Övre fingerfräs

Med den övre fingerfräsen kan byggkomponenterna bearbetas på sida 1. Man kan utföra alla typer av bearbetningar, till exempel urfräsningar, tapphål, borrhål, långfräsningar och tvärgående notning, med diametern och längden på den inbyggda fingerfräsen som enda begränsning.  

 
 

Horisontalsåg

Med horisontalsågen kan komponenterna bearbetas på fyra sidor: på sida 2 och 4 samt på bägge kortändarna. Med den stora horisontalsågen går det att göra upp till 300 mm djupa slitsar, snabbt och noggrant.

 

Räcker det med ett djup på 145 mm är det också möjligt att utrusta kombisupportet med ett lämpligt aggregat med sågklinga.

 
 

Horisontell revolverfräs

Revolverhuvudfräsen har fyra verktygsupptagare. Fräsens vinkel är inställbar och kan vridas 360°. Det går att bearbeta komponenterna både på kortsidorna och på sida 2 och 4. Därmed går det också att göra sneda borrhål och urfräsningar.

 
 

Vertikal slitsapparat  

Den vertikalt monterade slitsapparaten är speciellt framtagen för vissa användningsområden. Till exempel används den för utskärning av fönster vid timmerhuskonstruktion.

 
 

Universalslitsapparat

Med hjälp av slitsapparaten på kortsidan går det att göra slitsar både på sida 2 och 4 och på komponenternas kortsidor. Kedjan smörjs automatiskt. Apparatens vinkel är inställbar och kan vridas 360°.

 
 

Schwenkbares Tieflochbohraggregat

Das schwenkbare Tieflochbohraggregat ist um volle 360° drehbar und kann die Bauteile von allen 4 Seiten bearbeiten.

 
 

Timmerknutsaggregat

Aggregatet består av två vertikala och två horisontella fräsar för fyrfaldig omfalsning av timmer.

Det går att utföra två motsatta fräsningar samtidigt, både vågrätt och lodrätt. De fyra fräsarna kan också arbeta en och en, oberoende av varandra, och kan ställas in på önskat fräsningsdjup. På så sätt går det att falsa om timret på en, två eller tre sidor.  

Fräsarna kan tillverkas specifikt efter kundens önskemål. Bearbetningsmatningen sker hydrauliskt.

 
 

Borraggregat med fyra borrar

Hur effektivt detta flerfaldiga borraggregat är blir särskilt tydligt vid konstruktion av timmerhus, där aggregatet används för samtliga borrhål. Olika återkommande borrbilder kan också sparas som makro och hämtas vid behov.

 
 

Dubbelsupport

Vid krävande bearbetningar innebär dubbelsupporten en betydande tidsbesparing, eftersom två bearbetningar då utförs samtidigt (synkront) på olika sidor av komponenten. För att en komponent ska kunna bearbetas synkront måste de verktyg som sitter mittemot varandra  vara identiska. Dubbelsupporten kan förses med maximalt tre borr- eller fräsaggregat.

 
 

Komponentuttagningskåpa

Tack vare virkestömningskåpan framför sågen behöver maskinen inte längre stannas när korta komponenter ska tas ur maskinen. Utstötaren för de korta komponenterna till luckans uppsamlingsanordning, så att de kan tas bort utanför maskinzonen - utan att maskinen måste stoppas.

 
 

Extra bildskärm vid uppläggningsplatsen för komponenterna

Det går att montera en extra bildskärm ovanför uppläggningsplatsen för komponenterna. Här visas de färdigbearbetade komponenterna.

 
 

Etikettskrivare

Pulpetskrivare för etiketter med valfria uppgifter, till exempel företagsnamn, komponentnamn, komponentnummer, snittklass eller taksida.

Uppgifterna kan också hämtas från olika prefabricerings- och CAD-program.

 

 
 

Markeringsanordningar

Med markeringsanordningen kan man göra alla typer av markeringar.

Markeringarna görs med hjälp av en så kallad "space-pen".

Den specialutvecklade patronen står under tryck och garanterar prydliga streck, även om de görs nerifrån upp eller på blött trä.

Markeringsanordningarna finns i olika utföranden.

De kan monteras framifrån, bakifrån och underifrån.

 
 

Virkeslängdmätning

Råvirkeslängden mäts automatiskt med hjälp av ett mätsystem, som består av två lasermätinstrument och som även omfattar virkeshållare och en buffert. Lämplig för virkeslängder på upp till 20 m. Utifrån den uppmätta längden på virket får maskinskötaren ett optimeringsförslag med spilloptimering ur virkeslistan.

 
 

Tvärsnittsmätning

Virkets tvärsnittsmått (bredd och höjd) kontrolleras automatiskt. Vid avvikelser utöver toleransvärdena (ställs in i maskindatauppgifterna) stoppas maskinen och tvärsnittsavvikelsen visas. Vid tvärsnittsavvikelser som ligger inom de angivna toleransvärdena bearbetas komponenten enligt de angivna toleransvärdena. Därigenom blir bearbetningen exakt, utan att tvärsnittet korrigeras manuellt.


Det är möjligt att ange en referenssida (referensyta). Om komponenten befinner sig i fel läge (på högkant respektive liggande) vänds den automatiskt.  Fördelen är till exempel att tappar alltid placeras precis mitt på komponenterna, och alla utskärningar blir alltid exakt lika djupa, även på manöversidan.

 

 
 
  • Flexibilitet genom "byggsatssystem"
  • Ingen ytterligare programvara behövs vid utbyggnad
  • Kompletta tillbehör för:
  • • automatisk avstapling
  • • mätning av råvirke
  • • textmärkning med bläck
  • • etikettering
  • • hyvling och avfasning