Abbundmaschine K2i

 

 

 

Från vinterträdgård till brädkrysselement för massivträhus!

 

Bearbeta byggnadsvirke utan mätning, märkning och inställningstider –
genomloppstvärsnitt från 20 x 50 mm till 300 x 450 mm (som option 650, 1250 mm) och obegränsad längd.

 

 

K2i används av företag av alla storlekar, från enmansfirmor till fabriker för färdighus.

Den här maskintypen är rätt val när egenskaper som flexibilitet, ett stort utbud av bearbetningsmöjligheter och precision efterfrågas.

Naturligtvis anpassar vi anläggningen helt efter kundens individuella behov och företagets särart. Det är möjligt tack vare att maskinen är uppbyggd av modulära komponenter i ett byggsatssystem.

 

 

 

Tack vare hanteringssystemet kan också rundvirke, timmerhusprofiler, T-profiler och material i flera lager (staplar) matas in, transporteras på ett säkert sätt och bearbetas exakt, utan att maskinens verktyg behöver bytas.

Transport- och positioneringssystemet med två grip- och styrvagnar garanterar högsta noggrannhet även vid böjda och förvridna bjälkar.

 

 
 

Video / Brochure

 

 

Maskinerna är uppbyggda av moduler. De kan utrustas med valfria aggregat och kan alltid byggas ut vid behov. Alla varianter är möjliga - från enkla prefabriceringsmaskiner till komplett utrustade höghastighetsvarianter.

 

Uppställningsvarianter

Några exempel med och utan hyvelmaskin

 
 
 
  • En och samma maskin för alla områden av träbyggnation
  • Individuellt konfigurerad och utrustad maskin
  • Optimerad tillverkning av flera byggkomponenter ur ett råvirkesstycke
  • Kan alltid byggas ut med fler moduler tack vare byggsatssystemet