Prefabriceringsmaskinen ROBOT-Drive

Från CAD-ritning till färdig byggdel - Komplett, precist, i en enda genomgång

 

Den nya prefabriceringsmaskinen Hundegger ROBOT- Drive förenar på ett idealt vis fördelarna med ett helt nytt maskinkoncept med den erfarenhet som man samlat från mer än 5000 levererade Hundegger-maskiner.

Den nya maskingenerationen utmärker sig särskilt genom sin höga flexibilitet, sitt ringa platsbehov och låga kostnader. Maskinen är ypperligt lämpad för träbyggnadsföretag som prioriterar hög flexibilitet och nästintill obegränsade bearbetningsmöjligheter. Med ROBOT-Drive är det nu möjligt att utföra alla allmänt förekommande bearbetningar - även vid stora tvärsnitt - precist, i en enda genomgång och utan vändning.

 

Trailer ROBOT-Drive

ROBOT-Drive är modulärt uppbyggd och kan med hjälp av tillvalsmoduler anpassas optimalt för respektive användningssyfte. Även i fall att kravprofilen förändras under tidens lopp, kan ROBOT-Drive enkelt kompletteras med diverse tillbyggnadsmöjligheter. Beroende på önskad bearbetningsbredd står tre grundvarianter av maskinen till förfogan.

 

ROBOT-Drive 450

Tvärsnitt från 20 x 60 mm till 300 x 450 mm.

Grundmaskinen för varje träbyggnadsföretag.

 

ROBOT-Drive 650

Tvärsnitt från 20 x 60 mm till 300 x 650 mm.

När trenden pekar mot allt större tvärsnitt.

 

ROBOT-Drive 1250

Tvärsnitt från 20 x 60 mm till 300 x 1300 mm.

Lösningen för alla produktionskrav ända till bearbetning av limträ.

 

       

 

Video und Bauteildaten / Prospekt

 
 

Uppställningsvarianter

Uppställningsexempel och mått

 
 
 
  • En och samma maskin för alla områden av träbyggnation
  • Individuellt konfigurerad och utrustad maskin
  • Optimerad tillverkning av flera byggkomponenter ur ett råvirkesstycke
  • Programvaruutveckling, maskinkonstruktion, kundtjänst – komplett utbud från en och samma leverantör
  • Kostnadsfria programvaruuppdateringar
  • Fjärrunderhåll