Bearbetningsexempel

Nedan visas ett urval av de bearbetningsmöjligheter som PBA erbjuder.

Bearbetning av balkar och skivor