Aggregat för portalbearbetningscentret PBA

Kedjesåg

Kedjesågen har en motoreffekt på 15 kW och positioneras över fem axlar. Tack vare optimerad sågkedjehastighet är den uppnådda ytkvaliteten mycket god. Sågsvärdet kan svängas 360° och lutas från 0° till 90°, vilket möjliggör valfria längsgående snitt, sneda snitt, geringssnitt och sticksnitt, liksom sidoslitsar av valfri bredd. Tack vare sågsvärdets särskilda geometri går det att tillverka hörn med exakta mått (utan radier).

 
 

Vertikala fräsaggregat

De vertikala fräsaggregaten drivs av motorer med en effekt på 5,5 kW till 22 kW. De kan utrustas med diverse olika finger-, profil-, fingerskarvs- och skivfräsar (max. ø 310 mm, max. längd 350 mm). Med de vertikala aggregaten som arbetar uppifrån kan man fräsa valfria öppningar och konturer, liksom tillverka alla typer av profiler, fingerskarvar, notar, falsar o.s.v. Tack vare motorernas varvtalsreglering (upp till 6 000 varv/min) kan man ställa in den optimala skärhastigheten för varje verktyg.

 
 

Vertikala borraggregat

Med de vertikala borraggregaten (3,0 kW) kan man borra genom komponenter med en tjocklek på upp till 480 mm. Det datorstyrda arbetsslaget möjliggör utföring av alla slags bottenhål, försänkningar och ringpluggsfräsningar. Varvtalet kan ställas in steglöst på upp till 3 000 varv/min.

 
 

Markeringsstift

Med markeringsstiftet kan komponenternas översidor förses med text eller linjer (linjer, konturer, cirklar, cirkelbågar). Specialpennan – finns i blått, rött, grönt och svart – skriver med samma optimala kvalitet på både torrt och fuktigt virke. Tillval: textmärkningsaggregat med signeringskrita, ø 12 mm.

 
 

4-axligt aggregat

Det 4-axliga aggregatet har en motoreffekt på 5,5 kW. Det kan användas för att fräsa notar och falsar, eller för att fräsa eller borra hål på sidan. Eftersom aggregatet har verktygshållare på bägge sidor kan två verktyg monteras samtidigt. Det går att montera både valsfräsar (max. ø 350 mm x 120 mm), fingerfräsar, laxstjärtsfräsar och borrar, och verktygen kan positioneras fritt.

 
 

5-axligt aggregat med verktygsväxlare

Det 5-axliga aggregatet har en effekt på 38 kW och kan förses med upp till 11 verktyg av verktygsväxlaren. Utgående från de krav som varje enskild komponent ställer, hämtar verktygsväxlaren automatiskt ett passande verktyg ur magasinet. Verktygen förvaltas och väljs ut av PBA-programmet. I specifikationerna för fräs-, borr- och sågverktygen anges inte bara typ, diameter, längd och verktygets plats i magasinet, utan även vilket varvtal som är optimalt för respektive verktyg. Samtliga uppgifter hämtas automatiskt av maskinen.  

Video download 5MB

 
 

Cirkelhyvelaggregat

Cirkelhyvelaggregatet har en effekt på 22 kW och används för att jämna till komponenternas ytor.