Agregáty pro portálové obráběcí centrum PBA-3

 

5-axligt aggregat 55kW med verktygsväxlare

PBA-enhetens vattenkylda huvudaggregat med spindeldrift har en effekt på 55 kW och ett steglöst varvtalsområde från 0 till 13 000 varv/min.  
Med hjälp av verktygshållaren HSK-80-E kan sågblad, borrar, fingerfräsar, skivfräsar, laxstjärtsfräsar, valsfräsar, etc. monteras. Verktygen hanteras och väljs ut via Hundeggers programvara CAMBIUM.
Utgående från de krav som varje enskild komponent ställer hämtar verktygsväxlaren automatiskt ett passande verktyg ur verktygsmagasinet. Verktygsmagasinet med 30 fack följer med portalen vilket minimerar tiden för verktygsbyte.
I specifikationerna för fräs- eller borrverktygenen anges inte bara typ, diameter, längd och verktygets plats i magasinet, utan även vilket varvtal som är optimalt för respektive verktyg. Samtliga uppgifter hämtas automatiskt av maskinen när respektive verktyg används.
Tack vare denna flexibilitet lämpar sig PBA-enhetens 5-axliga aggregat optimalt för de mest skilda användningsområden och bearbetningar. Alla bearbetningar kan utföras på fem sidor av en fastspänd komponent.  
Som tillval kan även ett vinkelhuvud installeras på det 5-axliga aggregatet. Detta möjliggör även bearbetningar på upp till 300 mm bearbetningsdjup på komponentens undersida.

5-axligt aggregat 22kW med verktygsväxlare

Det 5-axliga aggregatet är monterat på ett separat stativ och har en motoreffekt på max 38 kW och ett varvtal på max 8000 V/min.
Aggregatet positioneras automatiskt i en vinkel på 0 till 360 grader och en lutning på 0 till 90 grader.
Med hjälp av verktygshållaren HSK-80-E kan sågblad, borrar, fingerfräsar, skivfräsar, laxstjärtsfräsar, valsfräsar, etc. monteras. Verktygen hanteras och väljs ut via Hundeggers programvara CAMBIUM.
Utgående från de krav som varje enskild komponent ställer hämtar verktygsväxlaren automatiskt ett passande verktyg ur verktygsmagasinet. Verktygsmagasinet med 30 fack följer med portalen vilket minimerar tiden för verktygsbyte.
I specifikationerna för fräs- eller borrverktygenen anges inte bara typ, diameter, längd och verktygets plats i magasinet, utan även vilket varvtal som är optimalt för respektive verktyg. Samtliga uppgifter hämtas automatiskt av maskinen när respektive verktyg används.
Tack vare denna flexibilitet lämpar sig PBA-enhetens 5-axliga aggregat optimalt för de mest skilda användningsområden och bearbetningar. Alla bearbetningar kan utföras på fem sidor av en fastspänd komponent.  
Som tillval kan även ett vinkelhuvud installeras på det 5-axliga aggregatet. Detta möjliggör även bearbetningar på upp till 300 mm bearbetningsdjup på komponentens undersida.

5-axligt sågaggregat

Det 5-axliga sågaggregatet är monterat på ett separat stativ och har en motoreffekt på max 22 kW och ett varvtal på max 6000 V/min.

Aggregatet positioneras automatiskt i en vinkel på 0 till 360 grader och en lutning på 0 till 90 grader. Detta gör att så gott som alla typer av längsgående snitt, sneda snitt och sticksnitt kan utföras.
Vid en lutningsvinkel på 0 grader kan med det 1100 mm långa sågbladet ett skärdjup på upp till 400 mm uppnås.
Samtidigt som komponenten bearbetas med det första aggregatet växlar det andra aggregatet till nästa verktyg. På detta sätt kan stilleståndstiden reduceras till ett minimum.

Kedjesåg

Kedjesågen kan med hjälp av HSK 80E monteras på det 5-axliga aggregatet och har ett maximalt slitsdjup på upp till 500 mm och en slitsbredd på 12 mm vid användning av en HSS-kedja. Alternativt kan en hårdmetallkedja med en slitsbredd på 14 mm användas. Tack vare sågsvärdets särskilda geometri går det att tillverka hörn med exakta mått (utan radier), till exempel för fönster eller dörröppningar!

Vertikala fräsaggregat

De vertikala fräsaggregaten drivs av motorer med en effekt på 5,5 kW till 22 kW. De kan utrustas med diverse olika finger-, profil-, fingerskarvs- och skivfräsar (max ø 310 mm, maxlängd 350 mm). Med de vertikala aggregaten som arbetar uppifrån kan man fräsa valfria öppningar och konturer, liksom tillverka alla typer av profiler, fingerskarvar, notar, falsar o.s.v. Tack vare motorernas varvtalsreglering (upp till 6 000 varv/min) kan man ställa in den optimala skärhastigheten för varje verktyg.
Som tillval kan ett flytande fräsaggregat användas.

 

Vertikala borraggregat

Med de vertikala borraggregaten (3,0 kW) kan man borra genom komponenter med en tjocklek på upp till 480 mm. Det datorstyrda arbetsslaget möjliggör utföring av alla slags bottenhål, försänkningar och ringpluggsfräsningar. Borragregaten är försedda med en snabbchuck och borrstyrningar med revolverhuvud, och varvtalet kan ställas in steglöst på 750–3000 varv/min.

 

 

 

 

Horisontell långhålsborr svängbar 360°

Djuphålsborren på operatörssidan används för borrning av horisontella hål på alla sidor av komponenten. Den kan utrustas med särskilda djuphålsborrar med diametrar på 25 till 50 mm. Det maximala borrdjupet är 1250 mm.
Matningen sker med hjälp av en elmotor och kan anpassas till borrdiametern. Hastigheten kan regleras steglöst upp till 3 000 varv/min.

Linjär laser

Linjelasern projicerar ett rött hårkors på komponenten som överförs med hjälp av en kamera till bildskärmen på arbetsplatsen. Hanteringen sker på arbetsplatsen med hjälp av den medföljande programvaran.

 

 

 

Optoelektroniskt referenseringsaggregat

Med hjälp av laserljus kan positionen för godtyckligt placerade komponenter bestämmas noggrant.

Läge 1: Kalibrering av råplattan
Efter att den ännu inte kantade råplattan ligger på en fördefinierad 0-position körs den fram automatiskt med hjälp av sensorer. Förutom en tillräckligt precis x- och y-positionsbestämning kan även limfogens förlopp inkluderas i bearbetningen oberoende av eventuella utskjutningar/limrester. Detta gör att snitt som är sneda i förhållande till limfogen är ett minne blott.

Läge 2: Nykalibrering av en delvis bearbetad platta
När den delvis bearbetade plattan har förts till en fördefinierad 0-position körs den automatiskt fram med hjälp av sensorer och mäts igen i x- och y-riktning.

Lyftanordning

Den 4-axliga lyftanordningen (x-, y-, z-axel och rotationsaxel) lyfter upp de utsågade delar som ska avlägsnas i deras respektive tyngdpunkt och placerar de på en rullbana som färdas tillsammans med portalen. Beroende på reststyckets storlek och placering kan det eventuellt roteras 90 grader.
Restvirket efter varje platta körs antingen på en efterföljande rullbana för restvirke eller placeras på ett avfallsband som går i motsatt riktning.

Centralsmörjning

Centralsmörjningen förser alla smörjpunkter med erforderlig mängd fett, vilket begränsar underhållsbehovet till ett minimum.
Om maskinen är utrustad med centralsmörjning finns vid varje aggregat eller vid portalen en eller flera behållare med flytande fett.