Portalbearbetningscenter PBA-3

Hundeggers portalbearbetningscenter PBA-3 kombinerar fördelarna hos ett nytt maskinkoncept med erfarenheten från Hundeggers mer än 80 levererade portalbearbetgninsmaskiner på ett idealiskt sätt.

 

Detta ger betydande fördelar:

 

Ökad funktionalitet
-          ökad bearbetningshöjd
-          djuphålsborrning, kan vridas 360°, med ett borrdjup på upp till 1250 mm
-          bättre ytkvalitet genom högre hastigheter på de verktyg
-          integrerat programvarupaket CAMBIUM - produktionsprogramvara för alla Hundeggermaskiner

 

Ökad flexibilitet
-          modulär utrustning enligt modulprincipen,
-          enkelt att komplettera i efterhand
-          upp till 2 aggregat med automatiskt verktygsbyte
-          nytt fastspänningssystem

 

Ökad Dynamik
-          kraftigare drivanorndningar
-          snabbare positionering av alla axlar
-          verktygsbyte i passiv tid
-          högre verktygsvarvtal

 

Flexibilitet vad gäller komponenter och bearbetning
Portalbearbetningscentret PBA-3 är utformat för sågning och bearbetning av BSH-komponenter med en tjocklek på upp till Z = 50 cm, en maxbredd på Y = 5 m och en längd påv x = 53 m, eller 2 x 22,5 m utan inskränkning vid bearbetning på framsidan resp. 2 x 26 m med inskränkning.

Med portalebearbetningscentret PBA kan beroende på utrustning och verktyg längsgående snitt, sneda snitt och geringssnitt utföras, och öppningar och konturer i valfri form och storlek kan fräsas. Bearbetning av komponenter som ligger på en bearbetningsstolpe sker uppifrån eller från sidan. Bearbetning av komponentens undersida (i kantområdet) är också möjlig.
Maskinen utrustas efter använadrens behov.
Aggregat och extrautrustning kan uppgraderas när som helst.

 

Video PBA-3

Hundegger ger dig fantastiska fördelar!

  • 5-axlig portal
  • Verktygsväxlare
  • Kostnadsfria programvaruuppdateringar
  • Service nästan dygnet runt
  • 2 års garanti