CAMBIUM

Komplett programvara som medföljer maskinen
En maskin arbetar aldrig bättre än sin tillhörande programvara.
Därför lägger Hundegger stor vikt vid sin avdelning för utveckling av programvara.
Detta har resulterat i lösningar som är perfekt anpassade till kundernas krav och som dessutom ständigt utvecklas och underhålls. För oss är det självklart att tillhandahålla regelbundna uppdateringar av programvaran så att våra kunder kan dra största möjliga nytta av maskinen även efter köpet.
Hundeggers 3D-produktionsprogram CAMBIUM utmärker sig genom att det är lätt att göra inmatningar och genom sin användarvänlighet.

Perfekt anpassning

På begäran kan CAMBIUM också snabbt och flexibelt anpassas till de särskilda behoven hos olika användare såsom planerare, maskinoperatörer etc.

För att maskinen ska kunna anpassas perfekt till den tillverkningskvalitet som krävs av kunden innehåller CAMBIUM olika bearbetningsstrategier.
Vid särskilda krav på bearbetningen kan dessa strategier konfigureras fritt av användaren, som kan välja tillvägagångssätt, verktyg, hastighet, varvtal, etc.

Öppen arkitektur för enkel integration av Hundegger-maskinen i
företagsnätverk, omfattande driftsdataidentifiering och sofistikerade möjligheter till fjärrdiagnos och fjärrunderhåll finns också.

 

Språk

Självklart konfigureras och levereras CAMBIUM på det lokala språket.

Dataöverföring
Automatisk överföring av alla nödvändiga data från prefabricerings- och timmerkonstruktionsprogram utan manuell efterbehandling eller ytterligare programmering.

 
Direkt inmatning
Komponenter kan utformas direkt med CAMBIUM. Den översiktliga 3-D-framställningen hjälper användaren och gör inmatningen till en barnlek.

Bearbetningsgrupp
Egna bearbetningsmakron såsom borrbilder, komplexa profiler, etc. kan definieras och sparas av användaren.

Integrerad onlinehjälp
För varje funktion finns användarvänliga hjälpmedel (Meddelande – Beskrivning - Lösning).


Automatisk optimering
För optimalt utnyttjande av virket erbjuder CAMBIUM stavoptimering och eventuellt även ytoptimering.

Listvy
Med en enkel knapptryckning kan CAMBIUM automatiskt generera alla obligatoriska listor som ingår i ett projekt (Stycklistor, sågverkslistor, korrigeringslistor osv).

 

Hundegger Software Cambium

  • Användarvänlig
  • Inklusive dataöverföring från prefabricerings- och CAD-program
  • Driftsdataidentifiering
  • Hantering av förrådsvirke