Programvara för Pick & Feed och Pick & Place

Minneslagring av paket

Måtten på virket och virkespaketen, liksom deras placering, sparas av prefabricerings- eller tillsågningsmaskinens dator och visas grafiskt på skärmen.  

 

Förvaltning av staplar

EKP-programmet hämtar automatiskt fram de bredder och längder som behövs för ett byggprojekt från golvlagret.

 

Förvaltning av råvirke

Genom råvirkesförvaltningen kan en optimal mängd nödvändiga komponenter i golvlagret alltid garanteras.  

 

Paketering (nesting)

De färdigbearbetade komponenterna staplas automatiskt till sorterade virkestravar i olika lager. Uppstaplingen sker enligt tvärsnitt, lager för lager eller trave för trave. Uppgifterna om upplagsplatserna (placering, storlek och antal inom portalen) är fritt definierbara och förvaltas av ett program i prefabricerings- eller tillsågningsmaskinens dator.

  

 

Programvara för Pick & Feed och Pick & Place