Uppläggningssystem för Hundeggers anläggningar

Pick & Feed

Uppläggningssystem för Hundeggers prefabriceringsanläggningar, automatiska tillsågningsmaskiner och bearbetningscenter 

 

Det helautomatiska Pick & Feed-systemet används för att stapla av förpositionerade virkespaket med byggnadsvirke, limträvirke, konstruktionsvirke eller TJI-balkar, för att mata material till inmatningstvärtransportören hos Hundeggers prefabriceringsmaskiner, tillsågningsmaskiner och bearbetningscenter samt för att fylla på golvlagret. Golvlagret fylls på genom att driftspersonalen ställer ned ett råvirkespaket på lagerplatsen med hjälp av en kran eller truck, och riktar virkespaketet mot anslagen. Pick & Feed-maskinens skiktgripare placerar sig sedan automatiskt över paketet och flyttar virket, ett lager i taget, till en ledig plats i golvlagret. Detta sker med hjälp av vakuumteknik när gipskartongskivor, spånskivor och OSB-skivor ska matas in i SPM-2-maskinen. Måtten på virket och virkestravarna, liksom deras placering, sparas av prefabricerings- eller tillsågningsmaskinens dator och visas grafiskt på skärmen. EKP-programmet kallar upp de virkesbredder och -längder som behövs för ett byggprojekt från golvlagret, varefter skiktgriparen automatiskt transporterar virket med de aktuella måtten till inmatningstvärtransportören. Det råvirke som blir över i ett virkeslager läggs tillbaka i golvlagret.

  

 

  • Virkesmatning i separata lager
  • Automatisk påfyllning av förrådslagret