Pick & Feed och Pick & Place

Hundeggers uppläggnings-, uttagnings- och sorteringssystem

Ett helautomatiskt transportsystem för uppläggning på och uttagning ur Hundeggers prefabriceringsmaskiner, automatiska tillsågningsmaskiner och bearbetningscenter. 

 

Pick & Feed
Det helautomatiska uppläggningssystemet staplar av virkespaketen och transporterar virket, ett lager i taget, till inmatningstvärtransportören. 

Pick & Place
Sorteringssystemet används för automatisk uttagning av färdigbearbetade komponenter ur maskinerna, samt för att paketera dem automatiskt (så kallad nesting).

 

Helautomatiskt uppläggnings- och uttagningssystem för Hundeggers prefabriceringsmaskiner, automatiska tillsågningsmaskiner och bearbetningscenter.

 

Video Pick & Feed / Pick & Place

Animation Pick & Feed / Pick & Place

 
  • Avstapling
  • Separering
  • Transport
  • Paketering