Programvara för PHE-produktionslinjen

Elementens mått anges i det program som Hundegger har utvecklat och som hör till maskinen. För att elementens bärförmåga ska bli så god som möjligt kapas brädorna automatiskt på ett sätt som gör att lamellfogarna fördelas optimalt i statiskt hänseende.