Produkter tillverkade med PHE-produktionslinjen

PHE-produkter

Den profil som fräses i brädornas längskanter ger elementet en räfflad yta med en relativt fin struktur.

De enskilda lamellerna förses med en profil utmed längskanten, utan att brädornas tjocklek påverkas av några hyvlingsförluster. Det innebär att man, utan extra insats, kan åstadkomma en yta som tål att visas upp även när råmaterialet är av sämre kvalitet.

De massiva, hållbara och mångsidigt användbara elementen kan tillverkas med en tjocklek på 75-250 mm, en bredd på upp till 1,20 m och valfri längd till en mycket låg kostnad.

Varje produkt kan användas separat, vilket erbjuder träbyggföretagen möjligheten att, vid sidan om sin kärnverksamhet, hävda sig även inom området för massivt byggande. Används produkterna tillsammans, sluts MHM-systemet, vilket innebär att en enda person ensam kan bygga upp en komplett råbyggnad av massiva element.

  

 

PHE profilträelement

  • Billigt råmaterial
  • Enastående pris-/prestationsförhållande
  • Effektiv tillverkning
  • God ytkvalitet redan från början
  • Varierbar tjocklek på 8-25 cm
  • Valfri längd upp till 12 m