Programvara för Wandmastern

Via programvaran anges alla data för väggelementen, liksom spikarnas placering. Brädorna transporteras en och en till rätt position i väggelementet i en datorstyrd process. 

  • Programvaran ingår