Wandmaster

I en datorstyrd process pressar MHM-produktionslinjens Wandmaster från Hundegger Maschinenbau ihop de separata brädorna korsvis i lager, så att de bildar väggelement om 2 x 2 m till 3,23 x 6 m med en tjocklek på 11,5 till 34 cm. Brädorna sätts ihop lager för lager med hjälp av Hundeggers specialframtagna, räfflade aluminiumspikar. Maskinen registrerar brädornas bredd automatiskt. Den lägger ut brädorna exakt och placerar även aluminiumspikarna exakt i brädkorsningarna för att optimera väggelementens hållbarhet. 

Wandmastern är utrustad med ett automatiskt spiksorteringssystem, vilket innebär att de högeffektiva tandemspikapparaterna hela tiden matas med aluminiumspik. Fördelen med detta nyutvecklade system är att användaren inte behöver ladda om spikapparaterna själv.

Brädorna fogas samman, lager för lager, och bildar tillsammans ett i sig homogent Massiv-Holz-Mauer-element. När elementet har nått önskad tjocklek sänks bearbetningsbordet hydrauliskt, så att elementet hamnar på rullarna och kan transporteras till CNC-portalbearbetningscentret för vidare bearbetning. Elementstorleken kan varieras från 2 x 2 m till 3,25 x 6 m, med en tjocklek på upp till 34 cm.

Eftersom det, beroende på elementstorlek och spikhastighet, uppstår små fördröjningar när brädorna läggs upp manuellt innebär den här tekniken att maskinskötaren har möjlighet att förbereda ett stort antal brädor. På så sätt kan maskinskötaren kontrollera kvaliteten hos varje enskild bräda ytterligare en gång, samtidigt som han eller hon får tid över till andra arbetsuppgifter och dessutom blir fysiskt avlastad tack vare den automatiska inmatningen.

 

 

 

Maskinskötaren lägger upp brädorna en och en på tvärtransportören, varifrån de sedan automatiskt matas in i Wandmastern. Eftersom det - beroende på elementstorlek och spikhastighet - vanligtvis uppstår små fördröjningar när brädorna läggs upp manuellt, innebär den här tekniken att maskinskötaren har möjlighet att förbereda ett stort antal brädor. På så sätt kan maskinskötaren kontrollera kvaliteten hos varje enskild bräda ytterligare en gång, samtidigt som han eller hon får tid över för andra arbetsuppgifter och dessutom blir fysiskt avlastad tack vare den automatiska inmatningen. Via inmatningssystemet matas de separata brädorna automatiskt in i maskinen, och sedan transporteras de till rätt position i väggelementet av en datorstyrd positioneringslinjal. Portalen positioneras helt automatiskt och anpassat till brädornas bredd. Brädlagren pressas samman med varandra och fogas ihop korsvis med särskild aluminiumspik efter ett datorstyrt spikschema. Wandmastern är utrustad med ett automatiskt spiksorteringssystem, vilket innebär att de högeffektiva tandemspikapparaterna hela tiden matas med aluminiumspik. Fördelen med det här nyutvecklade systemet är att användaren inte behöver ladda om spikapparaterna själv. Brädorna fogas alltså samman, lager för lager, och bildar tillsammans ett i sig homogent Massiv-Holz-Mauer®-element. När elementet har nått önskad tjocklek sänks bearbetningsbordet hydrauliskt, så att hela elementet ligger på rullar och kan transporteras till CNC-portalbearbetningscentret för vidare bearbetning. Elementstorleken kan variera från 2 x 2 m till 3,25 x 6 m med en tjocklek på upp till 36 cm.  

  • Väggelement med en storlek på 2 x 2 m till 3,25 x 6 m
  • lös spikmatning