Not- och falsautomat

I den automatiska not- och falsfräsen förses varje bräda med luftnotar. I den färdiga väggen bildar notarna ett stående luftskikt, som ger väggen ett betydligt bättre isoleringsvärde än en vägg av massivt trä. Dessutom fräser maskinen in en växelfals på sidan, som gör att brädorna kan passas ihop med större noggrannhet och högre stabilitet som följd.

De indragna 24 mm tjocka sidobrädorna, med en bredd på 14 - 26 cm, bearbetas av två falshuvuden (bestyckade med vändbara eggar) som tillverkar den dubbelsidiga växelfalsen. En en såg-/frässpindel fräser in luftnoter och en justerbar horisontell hyvelspindel jämnar till brädornas tjocklek. Fräsen kan arbeta högeffektivt även vid enmansdrift.  

Notarna bildar ett extra luftskikt som förbättrar λ-värdet.

  • Med luftnotar
  • Med växelfals