MHM-produktionslinje

Hundegger har tagit fram särskilda datorstyrda anläggningar för tillverkning av Massiv-Holz-Mauer® (MHM). Tillverkningsprocessen är uppdelad i tre olika delar: notning av enskilda brädor, tillverkning av enskilda väggskivor samt så kallad prefabricering, det vill säga slutbearbetning av väggskivorna till monteringsklara element med exakta mått.

 

Anläggningskonceptet för Massiv-Holz-Mauer®-tillverkningen består av tre maskiner: en not- och falsfräs, en Wandmaster och ett portalbearbetningscenter.

 

Klicka på bilderna om du vill veta mer.

Massiv-Holz-Mauer® är ett högkvalitativt men ändå prisvärt byggmaterial som uppfyller alla krav på ekologi, lönsamhet, värdebevarande, estetik samt naturligtvis även statik. 

Massiv-Holz-Mauer® är uppbyggt på ett sätt som ger fantastiska isoleringsvärden, även vid relativt små väggtjocklekar. Det innebär att det går utmärkt att använda materialet för lågenergihus och till och med passivhus.

MHM-produktionslinje

Anläggningskonceptet för tillverkningen av Massiv-Holz-Mauer®  omfattar tre maskiner. I den automatiska not- och falsfräsen förses varje bräda med notar. I den färdiga väggen bildar notarna ett stående luftskikt, som ger väggen ett betydligt bättre isoleringsvärde än en vägg av massivt trä. Dessutom fräser maskinen in en växelfals på sidan, som gör att brädorna kan passas ihop med större noggrannhet och högre stabilitet.

 
 

Vanligtvis ställs Wandmaster- och PBA-maskinerna upp i linje efter varandra. Om det inte finns plats för en sådan lösning, kan maskinerna placeras i vinkel till varandra, och skivorna vridas med hjälp av en svänganordning.

Not- och falsautomat

Läs mer

Wandmaster...

Läs mer

Portalbearbetningscenter...

Läs mer

Video

Folk vet priset på allt, men känner inte värdet på någonting. Oscar Wilde

 
 
  • Solid säkerhet
  • Snabb och individuell
  • Framtidssäker och ekologisk