Tillval för hyvelmaskinen

Utmatningstvärtransportör

Utmatningstvärtransportören utgör gränssnittet till prefabriceringsmaskinen. När komponenter stöts ut från en prefabriceringsmaskin transporteras de till hyvelmaskinen via utmatningstvärtransportören. Så snart hyvelmaskinen är ledig matas komponenterna in automatiskt. 

Inmatningstvärtransportör 

För automatisk uppläggning av materialet på hyvelmaskinen kan man komplettera med en inmatningstvärtransportör. Komponenterna läggs upp tätt intill varandra, separeras och matas sedan in automatiskt.  

Utmatningsrullskenor

Med hjälp av utmatningsrullskenorna kan komponenter, som inte ska hyvlas, transporteras från prefabriceringsmaskinens utmatningsstvärtransportör via hyvelmaskinens inmatningsområde direkt till upplagsbockarna.

Lyftbord med automatisk avstapling

Det går att lägga upp hela virkespaket på lyftbordet.

Paketet lyfts upp och virket dras in på inmatningstvärtransportören, ett lager i taget.  

Etikettskrivare vid kontrollbordet

För varje färdigbearbetad komponent skriver etikettskrivaren ut en etikett med alla nödvändiga uppgifter, som till exempel byggprojekt, komponentnummer, komponentnamn o.s.v.

  • Kundspecifik anpassning
  • Enmansdrift, omfattar även uppläggning och urtagning