Programvara för hyvelmaskinen HM-4

Programvara för HM4

Hundeggers EKP-program (program för konstruktion av enskilda stavar) utmärker sig genom sin användarvänlighet och sin enkla, snickerianpassade inmatning. Naturligtvis går det också att hämta data automatiskt från alla vanliga prefabricerings- och CAD-program. 

 

Enkel inmatning via touchskärmen

Data hämtas från olika CAD-program eller från Hundeggers EKP-program.

Enkel inmatning av maskindata

Alla axlar kan köras i handdrift.

Status- och diagnosprogram

Visning av strömupptagning och matningshastighet.

Förvaltning av lagervirke inklusive framtagning av listor

 

  • Enkel, snickerianpassad inmatning i EKP-programmet
  • Automatisk hämtning av data från CAD-program
  • Registrering av driftsdata (belastning, produktivitetslistor och grafik)
  • Förvaltning av förrådsvirke
  • Automatisk framtagning av listor (sågverkslistor, stycklistor och måttlistor)
  • Programhjälp och mycket annat