HM-3 / Fyrsidig hyvel- och avfasningsmaskin för byggnadsvirke

Denna unika hyvel- och avfasningsmaskin för byggnadsvirke har många storartade fördelar:

 • Tvärsnitt från 15 x 30 mm till 300 x 400 mm utan förinställning
 • Motorisering med 4 motorer à 7,0 kW (alternativt 4 x 9,2 kW)
 • Matning med 0–22 m/min
 • Bullerskyddskabin, 76 dB (A)
 • Spånskärning om 12 mm på  vänster och höger sida, 4 mm nedtill och 8 mm upptill
 • Bearbetning av virke med virkeslängder från 1 m
 • Möjlighet att mata in komponenter på båda sidorna med hjälp av intagsassistenter
 • Möjlighet även till utstötning av virke på båda sidorna
 • Tvärsnittsinmatningar kan göras på skärmen eller hämtas från minnet
 • Särskilt väl lämpad för böjt och förvridet virke
 • Kan kopplas till en helautomatisk prefabriceringsmaskin eller en Speed-Cut
 • Automatisk hämtning av hyvelparametrarna från EKP-programmet
 • Automatisk hämtning av data från alla vanliga prefabricerings- och CAD-program
 • Inga problem att hyvla redan sammanfogat virke tack vare konturidentifiering (av exempelvis urfräsningar)
 • Totalhyvling eller hyvling av delområden utan förinställning
 • Ett pris-/prestationsförhållande som saknar motstycke
 • Sekundsnabbt byte av knivar utan verktyg – (TERSA®) hyvelaxlar med centrifugalkraftsspännsystem
 • Automatisk reglering av matningshastigheten utifrån den mängd snitt som faktiskt behöver göras
 • Automatisk tjockleksbearbetning (en tvärsnittsinmatning kan göras på skärmen eller hämtas från minnet)
 • Processtyrda matningsanordningar: matningshastigheten regleras automatiskt utifrån belastningen på hyvelmotorerna

 

 • Hyvlning och avfasning av byggnadsvirke utan förinställning
 • Helautomatisk tjockleksbearbetning
 • Hyvling med automatisk tvärsnittsavsökning
 • Hyvling av delområden