TURBO-Drive

Tillsågning utan mätning, märkning och omställning

Snabb - Flexibel - Noggrann
Tvärsnitt av 20 x 40 till 160 x 450 mm

 

TURBO-Drive är rätt val när det gäller snabb och flexibel tillsågning. Därutöver kan maskinen utföra borrningar och fräsarbeten samt markeringar av alla slag.

Kärnan i maskinen är det flexibla sågaggregatet för sågsnitt med önskad vinkel och lutning. Det 5-axlade aggregatet kan svängas 360° och samtidigt lutas 90°, och så kan alla slag av kapningar och sneda snitt utföras, samt urtagningar och bladbearbetningar etc. med hög ytkvalitet.

I motsats till en lösning med en undersidig såg kan sågbladet sänka sig på sin axel under trästycket som ska bearbetas. Sålunda kan även horisontella slitsar i önskad vinkel och bredd sågas.

Tack vare sitt kompakta utförande är maskinen optimalt skyddad mot damm och buller, och kan utan byggnadstekniska åtgärder ställas upp på ett slätt betonggolv.

 

 

 

 

Videos TURBO-Drive

 
 

Prospekt TURBO-Drive

 

 

 

 

TURBO-Drive

Lösningen för snabb, flexibel och precis tillsågning

  • Valfri virkeslängd
  • Manuell eller automatisk matning
  • Automatisk virkesuppläggning
  • Datagränssnitt
  • Maskinen kan enkelt förses med nya bearbetningsaggregat i efterhand