Speed-Cut SC-3

Tillsågning – borrning – fräsning – slitsning – märkning – textmärkning  

Speed-Cut är särskilt framtagen för snabb och exakt tillsågning samt för bearbetning (borrning, fräsning, slitsning, märkning och textmärkning) av enkla komponenter för träbyggnation. Maskinen sågar till komponenter för takstolar och träramskonstruktioner med en hastighet som inga andra maskiner kan mäta sig med, utan att göra avkall på flexibilitet eller precision.  

Den mest effektiva maskinen för tillsågning av komponenter till regelkonstruktioner och spikade takstolar

 

Snabb tillsågning med ytterligare bearbetningsmöjligheter (optioner)

Man kan bearbeta virke med tvärsnitt från 20 x 40 mm till 160 x 450 mm (alternativt 200 x 450 mm) och av valfri längd.

Speed-Cut-maskinen har två transportsystem som arbetar oberoende av varandra, vilket gör att virket kan hanteras snabbt och exakt på ett unikt sätt. Det ger också oerhört korta genomloppstider utan inställningar och justeringar.

Tack vare spilloptimeringen kan man tillverka flera olika komponenter av ett enda långt råvirkesstycke, helt automatiskt. Speed-Cut kan redan i sitt standardutförande bearbeta staplar, det vill säga transportera material i flera lager på ett säkert sätt och bearbeta detta exakt.

 
 

Videos SC-3

 
 

Prospekt SC-3

 
  • Valfri virkeslängd
  • Manuell eller automatisk matning
  • Automatisk virkesuppläggning
  • Datagränssnitt
  • Maskinen kan enkelt förses med nya bearbetningsaggregat i efterhand