Deltagande på internationella mässor

Hundegger presenterar sina maskiner på internationella fackmässor över hela världen.

Logotyperna är länkade till arrangörernas webbplatser.