Hans Hundegger AG – företagshistoria

Utvecklingshistoria

När Hans Hundegger var färdig med sin utbildning till maskinkonstruktör arbetade han först i en fabrik som tillverkade snickerimaskiner. För att rationalisera föräldrarnas sågverk började han i slutet av 70-talet att utveckla och bygga sågverksmaskiner på sin fritid.

 

År 1978 grundade han sitt egna företag. Inspirerad av Jakob Maier, som var chef för ett träbyggföretag i Türkheim, började Hans Hundegger år 1981 att utveckla världens första helautomatiska prefabriceringsmaskin. Denna levererades 1985.

 

Efter några få år hade efterfrågan på helautomatiska prefabriceringsmaskiner blivit så stor att företaget i slutet av 1987 upphörde att tillverka sågverksanläggningar, för att i stället kunna fokusera helt och fullt på vidareutveckling och marknadsföring av prefabriceringsmaskiner.

 
 

1978

 • Hans Hundegger grundar sitt egna företag för att utveckla, tillverka och sälja sågverksanläggningar.
 

1981

 • Den första datorstyrda prefabriceringsmaskinen börjar utvecklas och produceras.
 

1985

 • Den första prefabriceringsmaskinen, P8, levereras.
 

1987

 • En speciell fyrsidig hyvelmaskin för byggnadsvirke utvecklas.
 

1988

 • Världens första automatiska fyrsidiga hyvel- och avfasningsmaskin för byggnadsvirke, HMA, tas i drift.
 

1989

 • För första gången överförs CAD-data direkt till prefabriceringsmaskinen.
 

1990

 • Hundegger köper upp ett programvaruföretag som tidigare fungerat som leverantör.
 • Den enskilda firman omvandlas till ett bolag med begränsat ansvar (GmbH) i mars 1990.
 

1992

 • Prefabriceringsmaskinen P8, som tillverkats i mer än 150 exemplar, avlöses av den efterföljande modellen P10.
 

1996

 • K1, den första kompaktprefabriceringsmaskinen (med 4-axel-teknik), introduceras.
 

1997

 • Den första helautomatiska svetsmaskinen för tillverkning av BAMTEC®-armeringsmattor för stålbetongtak presenteras.
 

1998

 • Portalbearbetningscentret PBA introduceras.
 

1999

 • Prefabriceringsmaskinen K2 presenteras på LIGNA-mässan i Hannover. Den utmärker sig genom sitt revolutionerande transport- och positioneringssystem (tvåhandsteknik).
 

2002

 • Det första MHM-huset byggs med hjälp av det Massiv-Holz-Mauer-system som Hans Hundegger uppfunnit och patenterat. Elementen av massivt trä tillverkas vid en MHM-produktionslinje som Hundegger tagit fram och konstruerat särskilt för detta ändamål.
 

2003

 • Den 500:e prefabriceringsmaskinen av typ K2 levereras.
 • Den första Speed-Cut-maskinen (SC1) introduceras; en oerhört snabb tillsågningsautomat. 
 • Hans Hundegger tilldelas "Schweighofer Prize".
 • Företaget firar 25-årsjubileum.
 

2004

 • Den första K3-prefabriceringsmaskinen levereras; en höghastighetsvariant av prefabriceringsmaskinen K2 som är speciellt framtagen för industriellt bruk.
 

2005

 • Den 100:e Speed-Cut-maskinen levereras.
 • Det första helautomatiska transportsystemet (”Pick & Feed och Pick & Place”) för virkesuppläggning på och uttagning ur Hundeggers prefabriceringsmaskiner och automatiska tillsågningsmaskiner tas i drift.
 

 

2006

 • Idrifttagning av den nya serietillverkade hyvelautomaten HM-4 med helautomatisk toleransövervakning vid tjocklekshyvling. 
 • Idrifttagning av den första prefabriceringsmaskinen K2-900.
 • Leverans av den 200:e Speed-Cut.
 • Utmärkelsen "Bayerns BEST 50".
 • Öppnandet av det nya demo-centret (700 m2) på vårt fabriksområde.
 

2007

 • Världspremiär för den nya generationen maskiner på ”LIGNA+”-mässan i Hannover, Tyskland: prefabriceringsmaskinen K2i, den automatiska tillsågningsmaskinen SC2 och den automatiska skivbearbetningsmaskinen SPM1.
 • Den 1.000:e K2-maskinen (K2i-625) levereras.
 • Hundegger får utmärkelsen "Årets entreprenör – finalist 2007".
 

2008

 • Företaget firar 30-årsjubileum.
 

 

2009

 • Idrifttagning av den första, nyutvecklade PHE produktionslinjen för tillverkning av profilträelement. 
 • Den 2.000:e prefabriceringsmaskinen levereras.
 • Skivbearbetningsautomaten SPM-2 presenteras på mässan "Eurobois" i Lyon (F).
 • Den första prefabriceringsautomaten K2i-1250 levereras.
 • Speed-Cut SC-3 presenteras på mässan "Ligna" i Hannover (D).
 • Den 1.000:e hyvelmaskinen levereras (HM-4).
 • Idrifttagning av världens första monteringsställning för vertikal tillverkning av väggelement.
 

2010

 • Den nya maskinen K2-ROBOT presenteras på mässan "Dach+Holz" i Köln (D).
 • Den 500:e Speed-Cut-maskinen (SC-3) levereras.
 

 

2011

 • Den första produktionslinjen för profilträelement med integrerad fingerskarvsanläggning levereras.
 • Premiär på LIGNA: flexibiliteten i högprestationssystemet K2i ökas ytterligare genom integration av det 6-axliga Robot-aggregatet.

 

 

2012

 • Presentation av ROBOT-Drive, en högflexibel prefabriceringsmaskin i kompaktklassen.
 

 

2013

 • Vår nya förvaltningsbyggnad färdigställs.
 • Den snabba och flexibla tillsågningsautomaten TURBO-Drive
  presenteras på LIGNA i Hannover.
 • Den 700:e Speed-Cut (SC-3) -maskinen levereras.
 • Den 2500:e prefabriceringsmaskinen (K2i) levereras. 
 

2014

 • Eckstein für eine solide Unternehmensentwicklung:
  Umfirmierung der Hans Hundegger Maschinenbau GmbH zur Hans Hundegger AG.
 

2015

 • Auslieferung des 40. Plattenbearbeitungsautomaten
 • Auslieferung des 100. Portalbearbeitungszentrums
 • Auslieferung der 800. Speed-Cut-Machine
 • Auslieferung der 1100. Hobelmaschine
 • Auslieferung der 2650. Abbundmaschine
 

2016

 • Auslieferung des 1. Portalbearbeitungszentrums PBA-3
 

2017

 • Auslieferung des 50. Plattenbearbeitungsautomaten 
 • Auslieferung der 900. Speed-Cut
 • Auslieferung der 2750. Abbundmaschine
 • Auslieferung der 75. ROBOT
 • Auslieferung der 50. TURBO-Drive
 

2018

 • Auslieferung des ersten Bearbeitungszentrums UFA

 

 

 
 

För närvarande används omkring 5300 Hundeggermaskiner

i till exempel snickerier, prefabriceringscenter och av färdighustillverkare över hela världen.