Medarbetare

Med sina kunskaper är våra motiverade medarbetare företagets mest värdefulla tillgång.

 

Genom att hela personalen engageras i upprättandet av mål uppmuntras de anställda också till att tänka och handla självständigt och på eget ansvar.

Våra medarbetare får ta självständiga beslut i sina arbetslag och ansvarar för konstruktionen av maskinerna. Det stärker motivationen och arbetsglädjen.

Medarbetarna belönas också ekonomiskt om de kommer med bra idéer och förslag på förbättringar.

Dessutom får alla anställda del av vinsten när det går bra för företaget.

 

Våra lärlingar genomgår en noggrann utbildning i vår läroverkstad, vilket borgar för en god återväxt av kvalificerad arbetskraft.

Möjligheterna att avancera inom företaget är ypperliga.

 

Mitarbeiter-Broschüre PDF

 

 

Beste Beispiele über das Arbeiten bei Hundegger
mit elf spannenden Mitarbeiter-Stories findest du 
in dieser Broschüre.

Gemensamma aktiviteter

  • Högmotiverade medarbetare
  • Eget ansvar
  • Delaktighet i framgångarna