Unsere Ausbildungsbroschüre zum download:


 

Hundegger började erbjuda yrkesutbildning år 2004 – inledningsvis för yrket ”elektroniker inom automatiseringsteknik”. År 2006 tillkom yrkena ”mekatroniker” och ”teknisk ritare”, år 2009 ”industrimekaniker” och år 2010 "industritjänsteman".

Antalet lärlingar har ökat kontinuerligt, och sedan september 2012 utbildar vi 35 unga medarbetare.  

I och med yrkesutbildningarna tar vi vårt sociala ansvar i egenskap av expanderande företag i Unterallgäu-regionen, samtidigt som det erbjuder oss goda möjligheter att vinna engagerade och väl förberedda medarbetare till vårt dynamiska företag.

 

Utbildningen börjar för de blivande mekatronikerna och tekniska ritarna med en fyra månader lång ”metallgrundkurs” i vår läroverkstad. Sedan får de gå igenom de olika avdelningarna i vår fabrik i Hawangen. Här tillbringar mekatronikerna ungefär två tredjedelar av sin lärlingstid på elektronikavdelningen och resten av tiden på avdelningarna för prefabricering, aggregatkonstruktion, slutmontering och service.

De tekniska ritarna arbetar på konstruktionskontoren samt på avdelningarna för prefabricering, aggregatkonstruktion och maskinmontering av diverse träbearbetningsmaskiner.

Industrimekanikerna utbildas i läroverkstaden och samlar sedan erfarenhet inför sitt kommande yrkesliv i produktionen.

Utbildningen till industritjänsteman sker också på en rad olika avdelningar. Kunskaperna förmedlas här via avdelningarna för inköp, lager/logistik/avsändning, bokföring och ekonomi, förvaltning, HR samt försäljning och marknadsföring.


Alla tekniska yrkesutbildningar är 3,5-åriga, medan industritjänstemannautbildningen är treårig. Samtliga utbildningar börjar den 1 september. Ett behörighetskrav för alla yrkesutbildningar är att den ansökande har minst goda betyg från en kvalificerad grundskolutbildning (Hauptschule), men allra viktigast är ändå hur pass väl lämpad personen är för yrket.


Ansökan bör vara oss tillhanda senast i mitten av augusti året innan och ska omfatta cv, foto, praktikintyg samt en kopia av den ansökandes två senaste betyg.


Våra elektroniker, industrimekaniker och industritjänstemän är studerade på yrkesskolan i Memmingen. De tekniska ritarna och mekatronikerna utbildas i Kempten.

Vi kan erbjuda följande yrkesutbildningar:

 

Zum Ausbildungsstart im September 2021

können Sie sich noch für folgende 

Ausbildungsplätze bewerben:

 
  • Elektronikingenjör för automatiseringsteknik
  • Mekatroniker
  • Teknisk tecknare med inriktning på maskiner och anläggningsteknik
  • Industrimekaniker
  • Industritjänsteman
  • Zerspanungsmechaniker/in
  • Fachinformatiker/in Systemintegration