Med rubriker kan man fånga läsare, men med information behåller man dem.

A.C.W. Harmsworth