Tidningsartiklar 2007 (alla länkar går till tyska artiklar)

 
Allt började i en ladugård
 
Hundegger finalist i ekonomitävling
 
Teknik från Allgäu vid OS-bygget i Sotschi
 
1000. Den tusende prefabriceringsmaskinen av typen K2/K3 levererad
 
Automatisk bearbetning av skivor
 
Fullteckande orderböcker i Allgäu
 
Ritt på en världsomfattande träbyggnationskonjunktur
 
Ny anläggning för bearbetning av skivor
 
Internationellt intresse för Hundegger

Med rubriker erövrar man läsare, med information behåller man dem. A.C.W. Harmsworth