Pressmeddelanden 2001 (alla länkar går till tyska artiklar)

 
5-axlat fräsaggregat
 
 
Världsmarknadsledande på prefabriceringsanläggningar
 
 
Först flyger spånen
 
Högteknologisk träbearbetning
 
"Skäms träbyggarna för det som de tillverkar?"
 
Olika varianter av knuttimring och tvärförbindningar i timmerkonstruktioner kan utföras med standardmässiga prefabriceringsmaskiner
 
Laxstjärt vid maskinell prefabricering
 
Våga nytt och vårda väl beprövat
 
 
Innovationer för träbyggföretag

Med rubriker erövrar man läsare, med information behåller man dem. A.C.W. Harmsworth