Vi hälsar våra nya läroavtalsstudenter välkomna

03.09.2013

I år hälsar vi åtta nya läroavtalsstudenter välkomna ut i arbetslivet!
Våra unga medarbetare lär sig yrkena industrimekaniker, mekatroniker, elektroniker. Därmed uppgår det sammanlagda antalet läroavtalsstudenter hos Hundegger till 34.

I utbildningen ser vi för det ena vårt sociala ansvar i egenskapen av ett expanderande företag, och för det andra en ypperlig chans att kunna vinna engagerade och välutbildade medarbetare till vårt innovativa företag.

Vi önskar alla våra "nykomlingar" framgång och glädje i utbildningen!

 
 

Ett sågblad till förvaltningen

30.07.2013

 

Den 17.06.2013 flyttade en del av Hans Hundegger Maschinenbau GmbH in i en ny förvaltningsbyggnad på verksamhetsorten i Hawangen. Byggnaden har formen av ett ¾ sågblad och återspeglar även företagets tekniska och ekonomiska utveckling; man har här använt ett brett spektrum av byggelement som tillverkats med hjälp av maskiner från Hundegger.

Försett med gröntak och jordvärmepump, som under sommarhalvåret kan användas till klimatisering av utrymmena, sätter träbyggnaden ribban högt även ur ekologisk sikt.
   

 

Ytterväggarna består av såkallad massivträmur (Massiv-Holz-Mauer, MHM), som tillverkats i en MHM-produktionslinje från Hundegger och bearbetats i ett PBA portalbearbetningscentrum. 
 

 

Inretaken består av profilträelement (PHE) som tillverkats i en PHE produktionslinje från Hundegger och bearbetats i ett PBA portalbearbetningscentrum.
 

 

Fasadplattorna i trädekor har skurits till och profilerats på en Hundegger SPM-2, liksom även gjutningsformen för mellantaket till källaren, som är gjord i betong.

   

I och med denna nybyggnad har nu alla medarbetare i Hawangen optimala arbetsutrymmen.

Nyheter ur träbearbetningens värld

04.02.2013

 

Mer än 1.000 intresserade tog tillfället i akt att besöka Innovationsdagarna 2013 hos Hundegger Maschinenbau GmbH i Hawangen. Här presenterades framtidsinriktade nyutvecklingar, och besökarna erbjöds ett brett program som omfattade branschföredrag, förevisningar och yrkesdiskussioner med företagets medarbetare. Även de mest kända software-företagen var på plats med egna informationsmontrar.
I och med PBA-Drive, ROBOT-Drive och mjukvaran CAMBIUM kunde gästerna bekanta sig med tre sevärda innovationer.

 

ROBOT-Drive

ROBOT-Drive är en prisvärd prefabriceringsmaskin som ställer ringa krav på utrymme och som kan anpassas modulärt till användarens specifika behov. Den moderata prissättningen gör ROBOT-Drive till ett överkomligt alternativ även för små och medelstora företag. Tack vare det 6-axliga-ROBOT-aggregatet, utrustat med en verktygsväxlare med 16 verktygsplatser, erbjuder maskinen redan i sin grundversion nästintill obegränsade bearbetningsmöjligheter. Beroende på version kan maskinen bearbeta byggdelar med tvärsnitt från 20 x 60 mm till 300 x 1.250 mm. Som modulär komplettering erbjuds ett såg-/slitsaggregat med integrerad markeringsapparat.

 

PBA-Drive

Målgruppen för PBA-Drive, som presenterades som prototyp under Innovationsdagarna, utgörs av massivträbyggare, som t.ex. producenterna av MHM-massivträväggar. Till skillnad från PBA, som infördes för något år sedan, är PBA-Drive ingen portalbearbetningsmaskin, utan utrustad med ett integrerat matnings- och mätsystem. Detta möjliggör - till skillnad från en portalmaskin - bearbetning av en byggdel även underifrån.

 

CAMBIUM

ROBOT-Drive och PBA-Drive har redan utvecklats under den nya mjukvaran CAMBIUM. Framöver kommer det nya programmet att utgöra en enhetlig produktionsplattform för alla Hundegger-maskiner. CAMBIUM fungerar därmed inte bara som enhetligt gränssnitt för alla CAD-program, utan övertar enligt önskemål även ytterligare uppgifter, som exempelvis optimering av stav- och skivbearbetning, projektering (t.ex. beställdata, exakta beräkningar av maskintid) och sammanställning av exporteringsbar driftsdata. Därutöver är mjukvaran ett CAM-system för stav och skiva, och möjliggör maskinsimulation i 3D.

 
 

CAD meets CAMBIUM

 

Hundegger "Innovationstage 2013"


 

 

ROBOT-Drive - den nyaste innovationen från Hundegger

12.12.2012

 

ROBOT-Drive

Den nya Hundegger ROBOT-Drive prefabriceringsmaskinen förenar på idealt vis fördelarna av ett helt nytt maskinkoncept med erfarenheten från över 4500 levererade Hundegger-maskiner.

 

Den nya maskingenerationen utmärker sig särskilt genom hög flexibilitet samtidigt som platsbehovet förblir litet och kostnaderna låga. Maskinen är ypperligt lämpad för träbyggnadsföretag, vars huvudsakliga intresse ligger i hög flexibilitet med närapå obegränsade bearbetningsmöjligheter. 

 

 

 

 

Det modulära maskinkonceptet för Hundeggers ROBOT-Drive-maskinserie garanterar en exakt anpassning av maskinen till dess bearbetningssyfte - både vad beträffar de virkesmått som ska bearbetas (från 20 x 60 mm till max. 300 x 1250 mm) samt beträffande den behövliga produktionsvolymen.

 

Basen för det innovativa maskinkonceptet utgör ett nyutvecklat mätnings- och frammatningssystem, Hundegger Motion Control (HMC). Tack vare detta system erbjuder sig för första gången möjligheten att direkt mäta virkets faktiska rörelse, så att virkestransporten kan ske likt i en hyvelmaskin med platssparande matningsvalsar. Detta resulterar i hög precision utan att byggkomponenterna tar skada.

 

 

 

Redan grundversionen omfattar ett 6-axligt Robot-aggregat som arbetar med varvtal på upp till 12.000 rpm och är försett med en automatisk verktygsväxlare för 16 olika verktyg. Med dessa verktyg kan man exakt utföra alla bearbetningar som används inom träbyggnation, utan att byggdelen behöver vändas.

 

 

I och med sin kompakta konstruktion är maskinen dessutom optimalt skyddad för damm- och bulleremissioner, och kan utan byggtekniska åtgärder monteras på ett slätt betonggolv.

 

 

Mänskor med nya idéer betraktas alltid som narrar tills deras idéer slagit igenom.
Mark Twain

 

Innovationer för träbyggnation