Agregaty do portalowego centrum obróbczego PBA-3

 

5-osiowy agregat 55 kW ze zmieniaczem narzędzi

Chłodzony wodą agregat główny PBA z napędem wrzecionowym ma moc 55 kW i bezstopniowy zakres prędkości obrotowej od 0 do 13 000 obr./min.  
Za pomocą uchwytu narzędziowego HSK-80-E możliwe jest mocowanie brzeszczotów, wierteł, frezów palcowych, frezów tarczowych, a także frezów typu „jaskółczy ogon”, frezów walcowych itp. Do zarządzania i wybierania narzędzi służy program produkcyjny Hundegger CAMBIUM.
W zależności od specyfiki obrabianego przedmiotu z magazynu wymiany narzędzi doprowadzane jest automatycznie odpowiednie narzędzie. 30-miejscowy magazyn narzędzi przesuwa się przy portalu, dzięki czemu skróceniu ulega czas potrzebny na zmianę narzędzia.
W parametrach narzędzi do frezowania lub wiercenia, oprócz takich danych jak rodzaj, średnica, długość i miejsce w magazynie, zapisana jest optymalna prędkość obrotowa. Wszystkie te parametry są również automatycznie przywoływane przy stosowaniu danego narzędzia.
Dzięki takiej elastyczności agregat 5-osiowy PBA jest optymalnie przystosowany do różnych zakresów zastosowań i celów obróbki. Wszystkie obróbki wykonuje się z 5 stron elementu na jednym mocowaniu.  
Opcjonalnie na agregacie 5-osiowym PBA można zainstalować dodatkowo głowicę kątową. Dzięki niej na spodzie elementu można wykonywać obróbkę do 300 mm głębokości.

5-osiowy agregat 22 kW ze zmieniaczem narzędzi

Zamontowany na oddzielnym suporcie agregat 5-osiowy ma moc napędową maks. 38 kW i prędkość obrotową maks. 8000 obr./min. 
Agregat automatycznie pozycjonuje pod kątem od 0 do 360 stopni i przy pochyleniu od 0 do 90 stopni.
Za pomocą uchwytu narzędziowego HSK-80-E możliwe jest mocowanie brzeszczotów, wierteł, frezów palcowych, frezów tarczowych, a także frezów typu „jaskółczy ogon”, frezów walcowych itp. Do zarządzania i wybierania narzędzi służy program produkcyjny Hundegger CAMBIUM.
W zależności od specyfiki obrabianego przedmiotu z magazynu wymiany narzędzi doprowadzane jest automatycznie odpowiednie narzędzie. 30-miejscowy magazyn narzędzi przesuwa się przy portalu, dzięki czemu skróceniu ulega czas potrzebny na zmianę narzędzia.
W parametrach narzędzi do frezowania lub wiercenia, oprócz takich danych jak rodzaj, średnica, długość i miejsce w magazynie, zapisana jest optymalna prędkość obrotowa. Wszystkie te parametry są również automatycznie przywoływane przy stosowaniu danego narzędzia.
Dzięki takiej elastyczności agregat 5-osiowy PBA jest optymalnie przystosowany do różnych zakresów zastosowań i celów obróbki. Wszystkie obróbki wykonuje się z 5 stron elementu na jednym mocowaniu.  
Opcjonalnie na agregacie 5-osiowym PBA można zainstalować dodatkowo głowicę kątową. Dzięki niej na spodzie elementu można wykonywać obróbkę do 300 mm głębokości.

5-Osiowy agregat piły

Zamontowany na oddzielnym suporcie 5-osiowy agregat piły ma moc maks. 22 kW i prędkość obrotową maks. 6000 obr./min.

Agregat automatycznie pozycjonuje pod kątem od 0 do 360 stopni i przy pochyleniu od 0 do 90 stopni. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie niemal wszelkich rodzajów cięć wzdłużnych, poprzecznych i kulawki.
Przy kącie nachylenia 0 stopni za pomocą brzeszczotu o wymiarach 1100 mm można osiągnąć głębokość cięcia do 400 mm.
Podczas gdy element jest obrabiany za pomocą pierwszego agregatu, na drugim agregacie następuje już wymiana następnego narzędzia. Przestoje są ograniczone do Minimum.

Piła łańcuchowa

Stosowana wymiennie z użyciem HSK 80E na agregacie 5-osiowym piła łańcuchowa pozwala na wykonywanie cięcia o maksymalnej głębokości do 500 mm i szerokości 12 mm przy stosowaniu łańcucha HSS. Alternatywnie można też stosować łańcuch z twardego metalu z szerokością cięcia 14 mm. Dzięki specjalnie ukształtowanemu mieczowi można wykonywać precyzyjne narożniki (bez promieni), np. do okien lub otworów drzwiowych!

Pionowe agregaty frezujące

Silniki, którymi napędzane są pionowe agregaty frezujące, osiągają moc od 5,5 kW do 22 kW. Można przy tym wyposażać agregaty w różne frezy palcowe, profilowe, do połączeń klinowych lub tarczowe (maks. ø 310 mm, maks. długość 350 mm). W ten sposób można frezować dowolne otwory i krawędzie, a także wykonywać wszystkie rodzaje profilowania, połączeń klinowych, rowków, wręgów itp. Dzięki regulacji prędkości obrotowej silników (do 6000 obr./min.) każde narzędzie może pracować z optymalną prędkością cięcia.
Możliwość użycia frezarki kopiującej.

 

Pionowe urządzenia wiertnicze

Stosując pionowe urządzenia wiercące z mocą 3,0 kW, można wiercić w częściach o grubości do 480 mm. Dzięki komputerowo sterowanemu skokowi roboczemu można wykonywać wszelkiego rodzaju otwory nieprzelotowe, pogłębienia lub frezowania do pierścieni gładkich. Agregaty wiercące wyposażone są w szybko wymienny uchwyt wiertarski i prowadnice wierteł z głowicą rewolwerową, a prędkość obrotową można ustawiać bezstopniowo w zakresie od 750 obr./min. do maks. 3000 obr./min.

 

 

 

 

Pozioma wiertarka do głębokich otworów z możliwością obrotu 360°

Przyłożone do strony operatora urządzenie do wiercenia głębokich otworów służy do wiercenia otworów poziomych na wszystkich stronach elementów. Można je wyposażać w specjalne wiertła do głębokich otworów od Ø 25 do Ø 50 mm. Maksymalna głębokość wiercenia wynosi 1250 mm.
Posuw jest realizowany przez silnik elektryczny i można go dopasować do odpowiedniej średnicy wiertła. Prędkość obrotowa jest regulowana bezstopniowo do 3000 obr./min.

Laser liniowy

Laser liniowy wyświetla czerwony krzyżyk na elemencie, który przenosi się kamerą na ekran na stanowisku pracy. Obsługa za pomocą dostarczonego oprogramowania odbywa się na stanowisku pracy.

 

 

 

Optoelektroniczny agregat referencyjny

W technice cięcia laserowego można dokładnie określić położenie dowolnie nałożonych części.

Tryb 1: Pomiar płyty surowej
Jeszcze nie przycięta krawędziowo płyta surowa jest automatycznie dosuwana przy użyciu czujników, aż do osiągnięcia wcześniej zdefiniowanej pozycji 0. Oprócz wystarczająco dokładnego oznaczania pozycji x i y, niezależnie od ewentualnych występów/pozostałości kleju, w obróbce można także uwzględniać przebieg spoiny klejowej. Dzięki temu nie występują już cięcia przebiegające ukośnie do spoiny klejowej.

Tryb 2: Nowy pomiar częściowo obrobionej płyty
Po osiągnięciu przez częściowo obrobioną płytę wcześniej zdefiniowanego położenia 0 jest ona automatycznie dosuwana przy użyciu czujników i ponownie wykonuje się pomiar w kierunku x i y.

Podnośnik

Przy użyciu 4-osiowego podnośnika (oś x, y, z i oś obrotu) przenoszone wycinki są zbierane w danym punkcie, podnoszone i odkładane na przenośniku rolkowym połączonym z portalem. W zależności od wielkości i położenia można opcjonalnie obrócić pozostały element o 90 stopni.
Odłożone części dla danej płyty są przesuwane, zależnie od wyboru, albo na dalszy przenośnik rolkowy drewna pozostałego, albo odkładane w przeciwnym kierunku, na taśmie do usuwania odpadów.

Smarowanie centralne

Smarowanie centralne zasila wszystkie punkty smarowania w potrzebną ilość smaru i zmniejsza tym samym nakład konserwacyjny do minimum.
Jeśli maszyna jest wyposażona w smarowanie centralne, na danym agregacie lub na portalu występuje jeden lub kilka zbiorników ze smarem płynnym.