System zabierania materiału do maszyn Hundegger

Pick & Place

System zabierania materiału do maszyn ciesielskich, automatów przycinających i centrów obróbczych Hundegger

 

Maszyna Pick & Place automatycznie odbiera odwiązane elementy z maszyny ciesielskiej i przycinającej i automatycznie je pakietuje (nesting). Odwiązane elementy są chwytane przez sterowany pneumatycznie chwytak w miejscu ich odkładania w maszynie ciesielskiej i przycinającej Hundegger, a następnie w sposób całkowicie zautomatyzowany układane w magazynie w pakiety. Układanie odbywa się warstwowo lub pakietowo na jednym z 12 wózków. Wózki są ustawione w ściśle określonych punktach w portalu i są sterowane programem w komputerze maszyny ciesielskiej lub przycinającej. 

  

 

  • Automatyczne pakietowanie
  • Optymalizacja odkładania (nesting)