Oprogramowanie Pick & Feed i Pick & Place

Układanie pakietów

Wymiary drewna, pakietów drewna, a także ich warstwy, są zapisywane w komputerze maszyny ciesielskiej i przycinającej i wyświetlane graficznie na ekranie.  

 

Zarządzanie stosami

Specjalny program weryfikuje potrzebne przekroje i długości zgodnie z zadaniem budowlanym w magazynie podłogowym.

 

Zarządzanie surowcem drzewnym

Zarządzanie surowcem drzewnym zapewnia zawsze optymalny stan wymaganych elementów w magazynie podłogowym.  

 

Pakietowanie (nesting)

Odwiązane elementy w sposób całkowicie zautomatyzowany są układane w magazynie w posortowane pakiety drewna. Układanie odbywa się warstwowo lub pakietowo i zgodnie z przekrojami poprzecznymi. Położenie, wielkość i liczba miejsca układania w portalu jest dowolnie określana ze sterowaniem programem w komputerze maszyny ciesielskiej lub przycinającej.

  

   

 

Oprogramowanie Pick & Feed i Pick & Place