Oprogramowanie PHE

W napisanym specjalnie przez firmę Hundegger programie dołączanym do maszyny, podaje się wielkość elementów. W celu uzyskania jak największej nośności elementów, deski automatycznie są nasadzane w taki sposób, by łączenia lamel rozkładały się najkorzystniej pod względem statyki.