Master ścienny

W masterze ściennym pojedyncze deski są prasowane komputerowo na elementy ścienne o rozmiarach od 2 x 2 m do 3,25 x 6 m i grubości od 11,5 do 34 cm i łączone warstwowo za pomocą specjalnie skonstruowanych do tego celu aluminiowych trzpieni żłobkowych. Maszyna automatycznie wykrywa szerokość desek. Deski są bardzo precyzyjnie kładzione a aluminiowe trzpienie wchodzą w skrzyżowania desek tak dokładnie, że gwarantują optymalną wytrzymałość. 

Master ścienny jest wyposażony w automatyczne urządzenie do sortowania gwoździ, co oznacza, że aluminiowe trzpienie są doprowadzane luzem do wydajnej tandemowej gwoździarki. Zaletą tego nowego systemu jest brak konieczności doładowywania gwoździarek.

Deski są łączone warstwowo ze sobą tworząc homogeniczny mur z drewna litego®. Po osiągnięciu żądanej grubości elementu stół obróbczy opuszcza się hydraulicznie, wtedy cały element leży na krążkach i może być doprowadzony do portalowego centrum obróbczego CNC i tam poddany dalszej obróbce. Elementy mogą mieć rozmiary od 2 x 2 m do 3,25 x 6 m i grubość do 34 cm. 

Ze względu na fakt, że – w zależności od wielkości elementu i prędkości gwoździ – dochodzi do krótkich opóźnień przy ręcznym doprowadzaniu desek, operator maszyny przy tej technice jest w stanie przygotować wiele desek. Dzięki temu jest czas na dodatkowe sprawdzenie jakości tarcicy, operator zyskuje czas na inne towarzyszące prace i dzięki automatycznemu doprowadzaniu, nie musi ręcznie ładować materiału, co jest bardzo ciężkie.

 

 

 

Operator kładzie pojedyncze deski na przenośnik poprzeczny, które następnie są doprowadzane automatycznie do mastera ściennego. Ze względu na fakt, że – w zależności od wielkości elementu i prędkości gwoździ – dochodzi do krótkich opóźnień przy ręcznym doprowadzaniu desek, operator maszyny przy tej technice jest w stanie przygotować wiele desek. Dzięki temu jest czas na dodatkowe sprawdzenie jakości tarcicy, operator zyskuje czas na inne towarzyszące prace i dzięki automatycznemu doprowadzaniu, nie musi ręcznie ładować materiału, co jest bardzo ciężkie. System doprowadzający doprowadza całkowicie automatycznie deski do maszyny, które następnie są doprowadzane na właściwe miejsce w elemencie ściennym przez sterowany programowo liniał pozycjonujący. Portal ustawia się w sposób całkowicie zautomatyzowany w zależności od szerokości desek. Warstwy desek są ze sobą prasowane łączone krzyżowo specjalnymi trzpieniami aluminiowymi zgodnie z układem gwoździ zdefiniowanym przez komputer. Master ścienny jest wyposażony w automatyczne urządzenie do sortowania gwoździ, co oznacza, że aluminiowe trzpienie są doprowadzane luzem do wydajnej tandemowej gwoździarki. Zaletą tego nowego systemu jest brak konieczności doładowywania gwoździarek. W ten sposób deski są łączone warstwowo ze sobą tworząc homogeniczny mur z drewna litego® . Po osiągnięciu żądanej grubości elementu stół obróbczy opuszcza się hydraulicznie, wtedy cały element leży na krążkach i może być doprowadzony do portalowego centrum obróbczego CNC i tam poddany dalszej obróbce. Elementy mogą mieć rozmiary od 2 m X 2 m do 3,25 m X 6 m X 0,36 m.  

  • Elementy ścienne w rozmiarach od 2 x 2 m do 3,25 x 6 m
  • Luźne doprowadzanie gwoździ