Oprogramowanie CAMBIUM do maszyny Speed-Panel

Wszystkie komponenty i obrabiane elementy prezentowane są jako modele 3D. Użytkownik może wybrać sposób prezentacji 3D pomiędzy widokiem poszczególnych komponentów lub widokiem ogólnym projektu. Dzięki wizualizacji komponentów w różnego rodzaju widokach 3D studiowanie i wdrażanie szczegółów technicznych jest bardzo łatwe. Komponenty mogą być opracowywane przy użyciu niemal wszystkich programów do projektowania konstrukcji drewnianych oraz programów CAD. Zapis w formacie DXF lub DWG umożliwia korzystanie z dodatkowych interfejsów. Parametry komponentów mogą być również generowane w tabelach programu Excel lub wprowadzane ręcznie na pulpicie sterowniczym komputera. Wszystkim operacjom towarzyszą symulacje 3D, co w znacznym stopniu zapobiega błędom. Zastosowanie uzupełniającego programu do optymalizacji procesu poprzez zmniejszenie liczby wymaganych operacji pozwala na zredukowanie odpadów do minimum. Możliwe jest dokonywanie podziału zarówno komponentów o złożonej geometrii, jak i kierunkowych materiałów czy płyt rowkowanych i sprężynowych. Wszystkie operacje wraz z odpowiednimi ustawieniami uwzględniane są podczas obliczeń czasu trwania procesów, co umożliwia wcześniejsze oszacowanie kosztów produkcji. Wszystkie dane produkcyjne są archiwizowane i mogą być wykorzystywane w formie list komponentów, np. w celu zamówienia materiału i/lub zweryfikowania kalkulacji. W przypadku pytań związanych z oprogramowaniem można skorzystać telefonicznie z pomocy wykwalifikowanego zespołu serwisowego oraz z usług serwisu na odległość.

Przykłady edycji

  

Program nesting

Licencjonowana optymalizacja przycinania (nesting) z kluczem sprzętowym USB (w opcji).

Optymalizuje wszystkie elementy w formatach surowych płyt.

Minimalizuje ilość odpadu i czas obróbki.

 

Tworzenie zestawień:

  • Ewidencja danych roboczych (BDE)
  • Korekta kalkulacji
  • Wyliczenia
  • Listy cięcia
  • Listy sztuk
  • Listy wymiarów
  • Dokument pakowania
  • Dokument dostawy