Informacje dla prasy

Moduł jest efekttywna jednostką miary w budownictwie szkieletowym

Maksymalny przekrój obrabianych elementów moźe wynosić aź 1300 x 300 mm

Prefabrykacja konstrukcji drewnianych w systemie MiTek® ratuje branźę budowlaną przed kryzysem

Rządowy projekt słuźy rozwojowi innowacyjnych drzewnych produktów konstrukcyjnych i izolacyjnych

Drewniane lukarny wracają do łask

 

Nagłówkami zdobywa sie czytelnika, informacjami można go zachować.

A.C.W. Harmsworth