Informacje dla prasy

 

Nagłówkami zdobywa sie czytelnika, informacjami można go zachować.

A.C.W. Harmsworth