Informacje dla prasy 2011

Europejski lider z Podlasia
Szesc osi sterowanych CNC

Nagłówkami zdobywa sie czytelnika, informacjami można go zachować.

A.C.W. Harmsworth