Informacje dla prasy 2010

Ogromne moziliwosci za niewielki koszt
Górale postawili na Hundeggera

Nagłówkami zdobywa sie czytelnika, informacjami można go zachować.

A.C.W. Harmsworth