Informacje dla prasy 2009

Przede wszystkim bezpieczenstwo pracy
Hundegger wycina domy

Nagłówkami zdobywa sie czytelnika, informacjami można go zachować.

A.C.W. Harmsworth