Unsere Ausbildungsbroschüre zum download:


 

Koulutus

Hundegger aloitti työntekijöiden kouluttamisen vuonna 2004 "automaatioasentajan" ammattikoulutuksella. Vuonna 2006 lisättiin koulutukset "mekatroniikka-asentaja" ja "tekninen piirtäjä", vuonna 2009 "teollisuusmekaanikko" ja 2010 "teollisuus-toimistotyöntekijä".

Koulutettavien lukumäärää on jatkuvasti kasvatettu ja syyskuusta 2012 lähtien on siten yrityksessä koulutettu 35 uutta työntekijää.

Koulutuksessa näemme toisaalta Unterallgäu:n alueella toimivana, vahvasti laajentavana yrityksenä oman sosiaalisen vastuumme ja toisaalta oivan mahdollisuuden saada sitoutuneita ja hyvin tehtäviinsä valmistautuneita työntekijöiä dynaamiseen työyhteisöömme.

 

Mekatroniikka-asentajamme ja tekniset piirtäjämme suorittavat koulutuksen alussa noin 4 kk kestävän "metallin peruskurssin" opinverstaassamme. Tämän jälkeen oppilaat käyvät läpi Hawangenin tehtaan eri osastot. Mekatroniikan opiskelijat työskentelevät noin kaksi kolmasosaa koulutusajastaan sähköosastolla, loput esivalmistuksessa, kokoonpanossa, loppuasennuksessa ja huolto-osastolla.

Myös tekniset piirtäjät käyvät läpi puuntyöstökoneiden eri vaiheiden osastot, kuten suunnittelutoimistot, esivalmistus, kokoonpano ja koneenasennus.

Teollisuusmekaanikot koulutuetaan opinverstaassa, jonka jälkeen he kartuttavat kokemustaan tuotannossa tulevaa työelämää varten.

Myös teollisuustoimistotyöntekijän koulutus suoritetaan tehtaan eri osastoilla. Opintojen sisältöön kuuluu ostotoimintojen lisäksi varastointi/kuljetus/jakelu, kirjanpito ja laskentatoimi, toimistotyöt ja henkilöstöhallinto, myynti ja markkinointi.


Kaikkien teknisten koulutusten kesto on 3½ vuotta, teollisuustoimistotyöntekijän koulutus kestää 3 vuotta. Koulutus alkaa aina 1. syyskuuta. Edellytys kaikkiin koulutettaviin ammatteihin on peruskoulun päästötodistus hyvin arvosanoin. Henkilökohtainen soveltuvuus on kuitenkin ehdottoman ensisijaista.


Hakemukset tulee lähettää viimeisetään edellisen vuoden syyskuun puoliväliin mennessä ansioluettelon, valokuvan, harjoittelutodistusten viimeisimpien työtodistuskopioiden kera.


Asentajat, teollisuusmekaanikot ja teollisuustoimistotyöntekijät käyvät Memmingenin ammattikoulua. Tekniset piirtäjät ja mekatroniikka-asentajat saavat koulutusta Kemptenissä.

Koulutamme seuraaviin ammatteihin:

 

Zum Ausbildungsstart im September 2021

können Sie sich noch für folgende 

Ausbildungsplätze bewerben:

 
  • automaatioasentaja
  • mekatroniikka-asentaja
  • tekninen piirtäjä, erikoisala koneet ja laitetekniikka
  • teollisuusmekaanikko
  • teollisuusostaja
  • Zerspanungsmechaniker/in
  • Fachinformatiker/in Systemintegration