Sisäänsyöttöautomatiikka

Koneen käyttäjä voi asettaa useita kappaleita sisäänsyöttökuljettimelle yhtä aikaa. Kuljetin on varustettu ruostumattomasta teräsksestä valmistetuilla kuljetusketjuilla, joilla työstettävät kappaleet erotetaan toisistaan automaattisesti ja syötetään vahingoittamatta työstöalueeseen. Käyttäjä voi siten keskittyä muihin tehtäviin.

 

 

 
 

Hydraulinen nostopöytä

Hydraulisesti ohjattu nostopöytä asennetaan sisäänsyöttökuljettimen eteen. Nostopöydälle voidaan asettaa kokonaisia paketteja ja nostaa halutulle korkeudelle. Näin mahdollistetaan puutavaran jatkuva syöttö sisäänsyöttökuljettimen korkeudella.

 

 

 
 

Varastopöytä

Valmiiksi työstetyt rakennusosat voidaan työntää sekä käyttäjän puolelle että myös koneen takapuolelle muovipäällysteiselle varastopöydälle. Mikäli käsitellään painavempia rakennusosia, voidaan tätä tukea myös lisäketjuilla. Vaihtoehtoisesti voidaan varastopöytä korvata poikittaiskuljettimella.

 

 

 
 

Lastujen ja jätepalojen poisto

Jätteenpoistokanavaan alas putoavat lastut ja jätepalat työnnetään työstöprosessiin integroidun poikittaistyöntimen avulla varmasti ja tehokkaasti ulos työstöalueelta ja kuljetetaan edelleen seuraavaan jätepoistoketjun osaan, esimerkiksi hakkuriin tai nousevaa kuljetinhihnaa pitkin puujätekonttiin.
Vaihtoehtoisesti lyhyiden osien ja jätepalojen erotteluun on valittavana myös ohjattu hihnaratkaisu.

ROBOT-Drive voidaan alusrakenteella asentaa suoraan betonilattialle. Pienentääkseen sisäänsyöttö- ja ulosottokorkeutta asennetaan jätteenpoistojärjestelmä työstöalueen alapuolella olevaan kuoppaan.

 

 

  • Joustava "rakennuspalikkaperiaatteen" ansiosta
  • Laajennuksia varten ei tarvita lisäohjelmistoja
  • Täydellinen lisävarustelu:
  • • Automaattinen paketin purku
  • • Automaattinen syöttö
  • • Raakapuun mittaus